Odešel odbojář III. úderné roty Blanenska

K vzpomínce na br.Ing.Doležala

9. 12. 2019 v 17:28 odesílatel Jiri Jaros <nickeli.jaros7@gmail.com> napsal:

Zpráva o odchodu bratra Ing. Stanislava Doležala nás všechny z Boskovicka a Blanenska převapila. Mysleli jsme, že dotáhne rovnou stovku, ale vysoký věk a nemoc bratra Doležala přelstily.

Bratr Stanislav Doležal byl jedním z posledních žijících přímých účastníků odboje na Boskovicku a Blanensku, a jeho 99 let bylo naplněno činorodou prací jak pro lesy, – byl lesním inženýrem, – tak pro ČSBS i okres.

Stanislav Doležal za okupace se stal členem odbojové skupiny spolupracující s partyzánskou skupinou III.československá úderná rota pode velením kpt.Genserka. Kpt.Genserek byl zajat v Šerkovicích při zradě partyzánské skupiny a odvlečen do Kounicových kolejí,kde byl umučen. Stanislav Doležal všechny ataky přežil. Léta byl partyzánskou spojkou a informátorem, zásobovačem a převaděčem uprchlíků do odboje. Dokonalá znalost lesů Drahanské vysočiny byla jeho neocenitelnou výhodou. Znal rovněž i legendární skupinu JERMAK, která byla vyslána z SSSR na pomoc místnímu odboji. Jeho dodávky potravin a léků pomohly mnoha partyzánům a odbojářům stejně jako důležité informace o pohybu německých trestních komand a oddílů SS a wehrmachtu.

Stanislav Doležal byl nositelem mnoha krajských i státních vyznamenání počínaje vládou a ministerstvem obrany, přes krajská vyznamenání,až k vyznamenáním Ruské federace.

Po osvobození opět pracoval jako lesní kontrolor. Až do vysokého věku vyprávěl školám příběhy partyzánského odboje. Znali jsme jej jako usměvavého, čilého a vždy ochotného odbojáře,který se neváhal podělit o své znalosti a zkušenosti s ostatními. Čest jeho památce!

Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L.Svobody Brno