Obroda ČSBS?


V ČSBS probíhá „diskuse“ mezi jeho dosavadním vedením, reprezentovaným panem Ing. Vodičkou, předsedou svazu, I. místopředsedou, E. Kulfánkem, a Platformou Vraťme vážnost ČSBS.


Vzhledem k tomu, že již dlouhodobě se z nitra svazu ozývají hlasy, kritizující více či méně činnost ČSBS, zvláště jeho vedení, myslíme si, že bylo jen otázkou času, kdy část funkcionářů svazu vystoupí s reformními požadavky a bude žádat o nápravu současné situace. A stalo se tak. Ale tak žádoucí konstruktivní dialog, který by vedl k celkovému ozdravění činnosti ČSBS, však přes velkou snahu platformistů stále neprobíhá. Chceme věřit, že vbrzku k němu dojde a náprava pak bude jen otázkou času.


Zarazila nás však slova pana JUDr. Petra Šády, předsedy OV ČSBS Chrudim, která použil v mailu, zaslaném paní Mgr. Jitce Gruntové. Citujeme: „Milé sestry, vážení bratři! Spoluobčané!

Zprávy a informace, které od vás dostávám, mne dostatečně přesvědčují o tom, že tento stát ani tento národ již nemají žádnou budoucnost! Pokud jsem členem vlasteneckých spolků apod., tak už jen ze setrvačnosti. …“


Za co takový člověk, který nevěří v budoucnost našeho státu a našeho národa, v Českém svazu bojovníků za svobodu ještě bojuje? Je dobré, aby byl v nějaké vedoucí funkci ČSBS? Nebylo by lepší, kdyby funkcionáři svazu byli od nižších funkcí až po ty nejvyšší pouze ti, kteří věří v Českou republiku a v český národ?


V souvislosti s tím vzniká řada otázek, které si zatím nedovolujeme ventilovat, přestože se přímo samy nabízejí. My sami v budoucnost ČR a českého národa věříme. V co a v koho věří však lidé typu pana dr. P. Šády? Snad pan doktor příště někomu z platformy napíše nejen to, v co nevěří, ale hlavně to, v co věří, co představuje naši budoucnost.

J. Skalský