Obhájci Německého domu v Brně,

táhněte ke všem čertům!
Mladá fronta dnes v článku "Pozůstatky "symbolu zla" našli pod zemí ( MF Dnes 22.10.2020, str. 14.) se opět vyznamenala protičeským celostránkovým elaborátem, kvitujícím archeologický nález sklepení zlikvidovaného pangermánského centra brněnských a jihomoravských Němců. Zatímco lze akceptovat vyjádření nkterých specialistů o nálezu, tvrzení brněnského architekta Jana Sapáka naprosto znevážilo počin brněnských Čechů z roku 1945. Citujme pana architekta:

"U německého domu šlo ale o nemotornou akademickou architekturu, která jakoby vypadla ze vzorových katalogů oné doby. Uznání naopak zasluhuje program, který dům nabízel. Jeho vyhlazení byl zlovolný akt, který Brnu, jeho přirozenosti a podstatě značně ublížil".


Tak toto je tvrzení, které českého architekta (!) staví po bok všech pangermánských šovinistů, nenávidějících český národ,a po bok všech  henleinovských, nacistických, a potažmo předchozích velkoněmeckých příšer, které sužovaly český národ v Brně od počátku založení tzv. Deutsches Hausu. Panu architektu přihrává redakční úprava stati tvrzením, že "Před 75 lety zmizel z centra Brna při účtování s nacisty Německý dům". Nu, to je úžasné. 

Opět se tu používá obehraná propagandistická mantra "při účtování s nacisty". Bylo to tak? Nebo to bylo jinak? Bylo to účtování s "národnostně nehmotnými nacisty", s nimiž brněnští a jihomoravští Němci "neměli nic společného"??

Toto je obvyklý blábol, jaký v Brně najdeme dokonce i na  kontroverzním pomníčku obětem válek před Krajským soudem. Tam je opět jiná mantra: " Obětem nacistického násilí". Jakého násilí?  To mé strýce do Osvětimi poslali "národnostně nehmotní nacisté"? To mého dědečka legionáře zabilo "národnostně nehmotné gestapo"?? Okupoval česko stát nacistů,anebo Velkoněmecká III.říše? Bojovali piloti RAF s nacistickou Luftwaffe anebo s Luftwaffe wehrmachtu III.Reichu? Přísahali vojáci wehrmachtu NSDAP? Ne, přísahali vůdci říše Adolfu Hitlerovi. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Ano, Německý dům sloužil za okupace nacistům -ale nejen jim! Sloužil od počátku Velkoněmcům - Pangermánům, z nichž mnozí ani za války nebyli členy NSDAP, ale sloužili Reichu a führerovi bez ohledu na stranickou příslušnost!

Ostatně Německý dům Brně, jehož parcelu zaplacenou miničástkou podvodem daroval po vyšetrovacích tahanicích brněnským Němcům sám habsbursko-lotrický císař Franz Josef I.,sloužil vždy účelům prezentace velkopanského Herrenvolku. A jeho program: "Brno bylo vždy německé a německé musí zůstat navěky!" Zatímco Češi úporně bojovali o svá práva ve vlastní zemi, a boj za českou univerzitu zaplatil pod rakousko německým bodákem i český dělník Pavlík! To byl ten program,který tak neeticky a nečestně hájí pan architekt. To byl program domu, vyšňořeného plastikami velkoněmeckých bohů Walhally. To byl program domu, kde se scházely velkoněmecké ženy, které pak chodily za vstupenky po třech markách na popravy českých vlastenců do Kounicových kolejí jako na divadlo se svými dětmi. To byl program velkoněmeckých žen, které v dubnu 1945 řvaly na Čechy : "My se vrátíme a budeme dláždit ulice českými lebkami!". To byl program slučovacího sjezdu Henleinpartei s NSDAP v Německém domě! To byl program okupačních vojsk generála Lista, který v Německém domě se svými důstojníky připravoval okupaci českých zemí a následně ji prováděl. Správně říká v tomtéž článku (jediný kladný prvek stati) fotograf Alexandr Brummer toto: "Vezněte si, že uprostřed města vám stojí Německý dům, na kterém šest let vlají hákové kříže. A když skončí válka, jak to asi dopadne?" Ano, to je správné tvrzení. Jen je třeba daleko více rozšířit! A to o informace, že Německý dům byl centrálou všech inkarnátů pangermánského a druhotně nacistického zla nejen v Brně,ale na celé Moravě. Zde se sdružovali zločinci jako byli brněnští henleinovci a nacisté Folta, Judex, Schwabe, Czerny a mnozí další. Tudíž ti brněnští Němci, kteří plánovali a pak prováděli genocidu českého národa již v poměrech I.ČSR , tehdy tajně, a pak za okupace veřejně. Že to bylo místo srazů německé Hitlerovy mládeže, jejíž oddíl pak v posledním tažení při osvobozování města fanaticky  nesmyslně hájil Německý dům proti Rudé armádě. Že před Německým domem byly instalovány provizorní hroby padlých rudoarmejců. Že všeobecným  požadavkem všech porobených českých Brňanů bylo odstranění tohoto doupěte pangermanismu z povrchu města. Jak to dokazují  i dobové publikace českých autorů, např. Hrdličkova kniha" Rudá armáda osvobozuje Moravu" (fotopříloha, "Pohled na zbořeniště Německého domu každého potěšil!" a foto hrobů rudoarmejců). Nejnázorněji ukazuje "program Německého domu" fotografie v knize Filipa a kol., "Brno 1939-1945.Roky nesvobody".I díl, str.228, kde je foto pylonu na sbírku Winterhilfe s textem "Vůdce pravil. My následujeme." To byl jejich program - program pangermánů a panského německého etnika usilujícího celé století o nadvládu nad městem i krajem. A toto vše hájí pan architekt?

Uvědomuje si pan architekt, že tímto tvrzením hrubě uráží památku všech českých, židovských a  romských obětí velkoněmeckého nacismu, že tím uráží oběti všech velkoněmeckých zločinců, hostujících v doupěti Německého domu?

A k dalšímu architektu, pan Ondřeji Chybíkovi, autoru trubkové makety Německého domu, hyzdící určitý čas  park Moravského náměstí, jen toto:

Pan architekt tvrdí, že o Německém domě dnes skoro nikdo nic neví. A že je to jakýsi "lakmusový papírek historie". Jaký nonsens...To je ovšem problém nepatřící českým vlastencům města.

To je problém magistrátu a jeho realizovaných zpotvořenin historie, zamlčující v okázalých výstavách skutečnou funkci Deutsches Hausu - propagaci okupačního pangermanismu. Toto zamlčují představitelé politických hnutí jako pan Matěj Hollan, brněnský extravagant hnutí Žít Brno, nechávající se bičovat na fašistické Ukrajině, a chlubící se přátelskými svazky s praporečníkem sudetismu Berndem Posseltem. A za takové nesmysly, jako je trubková maketa Německého domu, pak brněnský magistrát vyhodil statisíce! (Údajně kolem 700 tisíc korun...! Nebo více??) Jediným kladem této pseudoakce byla protiakce brněnských příslušníků Klubů vojenské  historie, kteří natruc Hollanovi a defenzorům Německého domu vyvěsili na trubkové monstrum foto Hollana s knírkem, zobrazujícího  jej jako  " Hitlera svého typu". 

Největší porážku vlasteneckých českých organizaci v Brně pak spatřuji nikoli v excesech našich nepřátel. Je jen logické, že toto vše pášou zastánci sudetismu, tzv. smiřovaček s brněnským němectvím a fanatikové multi kulti ideologického kultu, falešně zobrazující snahu o "vzkvétající multietnické Brno". Houby s octem, řeknou odpůrci. Toto smiřovací blbnutí a vypírání mozků mladých generací jednou uspěje, podruhé krachuje, a tak stále do nekonečna.


A nyní slovo do vlastních řad.

Porážka českých vlasteneckých organizací - a v jejich čele Českého svazu bojovníků za svobodu -spočívá v něčem jiném. V čem? Především v naprosté neschopnosti vyvinout sebemenší odpor, aktivitu proti neustálým urážkám a výtržnostem proti českému občanstvu. Český svaz bojovníků za svobodu v Brně již dávno neodpovídá svému názvu. Nikdy se nepostavil čelem k odstranění krásného pomníku tří odbojů na Hybešově ulici. Nikdy neprotestoval proti směšným nápisům na pomníčku u Krajského soudu. Nikdy se nepostavil proti prasárně ve Švandově kavárně v Alfa pasáži, urážející Čechy jako kolaboranty a prospěcháře. Nikdy se nepostavil proti desce v káznici na Cejlu smíchávající jména nacistů se jmény vlastenců. Nikdy nedokázal odhalit desku vyhnaných na Křenové - to za něj provedli Hraničáři, Kruh vyhnaných, komunisté ,Společnost L.Svobody a další. Nikdy nedokázal zřídit pamětní desku generálu Ečerovi, čs.žalobci na Norimberském soudu. Nikdy nedokázal zřídit pamětní desku na Cejlu obětem nacismu, tak, jako ji tam mají oběti komunismu. A nikdy v tisku nečelil výpadům proti presidentu Benešovi a jeho pomníku na Právnické fakultě. A mohl bych pokračovat dál a dál. Prostě náš ČSBS Brno na útoky obránců sudetismu a brněnských Němců mlčí a mlčí, jako by mu nějaký Laminger zacpal ústa jako chodským rebelům. Neboli se Švejkem řečeno - "Hnípá, jak telefonista Chodounský". Tož tak to vypadá v Brně - v tom našem městě, které jakýsi pan Bělobrádek označil za "politické Sudety". Čtenář si o tom vše učiní úsudek sám.


Jiří Jaroš Nickelli, Spol.L.Svobody, Brno

Autor je pozůstalý po dědečkovi legionáři, zabitém gestapem

a příbuzný obětí Osvětimi prošlými Kounicovými kolejem a gestapem Brno