Nyní k aktivitám našeho petičního výboru, které se týkají dekretů prezidenta republiky

Na několik adres jsme19.2.2021 zaslali dopisy tohoto znění:

Vážení přátelé,

chystáme se zaslat petici Evropskému parlamentu. Její název je: "Požadujeme reparace na SRN a zastavení útoků SRN, EU proti dekretům prezidenta republiky". Téma má celospolečenský charakter. Proto vás o našem chystaném kroku v předstihu informujeme. Byli bychom rádi, kdybyste petiční téma vzali za své a s námi v této věci spolupracovali. Stranickou či spolkovou omezenost mohou a musí překonat vlastenecké aktivity, které rámec těchto subjektů přesahují. V tomto případě tomu tak je.

Čekáme proto, že v brzké době mám sdělíte, zda naši petici budete podporovat, či vstoupíte i do petičního výboru, v tomto případě prosíme o Vaše osobní údaje.

Během několika dní máme v úmyslu petici odeslat. Promlčet se, jak to některé organizace dosud dělaly, důležitými otázkami, a tvrdit, že jsou vlasteneckými subjekty, je velmi pochybný postup, který nevzbuzuje důvěru. Nejdůležitější vlastenecké otázky, např. uplatňování reparačních nároků vůči SRN nebo obrana dekretů prezidenta republiky, nelze řešit mlčením. Ale pouze společnou aktivitou, k níž vás tímto vyzýváme.

Děkujeme moc.

Dr. O. Tuleškov


Když jeden kolega tento dopis, včetně petice, vyvěsil již týž den, a další hned následně, byli jsme v situaci, že jsme čekat na odezvu na zaslané dopisy nemohli. Je nevhodné petici zveřejnit dříve, než se dostane do rukou adresátovi. A to se nám shodou okolností stalo. Proto hned následující den ve večerních hodinách jsme petici elektronicky odeslali na uvedenou adresu.


Co však nyní můžeme konstatovat?

Dostali jsme od pana Ing. Hynka Blaška, generál v.v, europoslanec za SPD, výše vyvěšený dopis. Odeslal ho PEK von der Leyen již 5.2.2021, tedy více než 14 dní před námi, než jsme PV Evropského parlamentu poslali petici. Srdečně děkujeme panu europoslanci za tento vskutku vlastenecký čin.Jsem moc rádi, že nás někdo z vlastenecké fronty předešel. Jen litujeme, že takových skutečných vlastenců nebylo více, mnohem více. Kde jsou? Proč mlčí, když je povinností všech nás mluvit, křičet?


Dopis pana europoslance H. Blaška a naše petice se obsahově překrývají a doplňují. Není mezi nimi rozpor. Naše petice vyzývá nejen EU, ale i SRN, aby se zdržely útoků proti dekretům prezidenta republiky, aby nezasahovali do našich vnitřních záležitostí. Jsme přesvědčeni, že v Německu se primárně již delší dobu, programově již asi od roku 1961, jde o tzv. Program 20 bodů, útočí velmi nevybíravě, nepravdivě a podpásově proti dekretům prezidenta republiky. A v současnosti tyto útoky nabývají stále větší síly. Na Česko-německou deklaraci tyto revanšistické síly neberou ohled. „Naši diplomaté a někteří ústavní činitele“ se dívají přesto na tento smluvní dokument jako na posvátnou krávu. Každý rozumný člověk musí vidět, že Německo, konkrétně určití němečtí ústavní činitele ruku v ruce s tzv. sudetoněmeckým landsmanšaftem dlouhodobě a soustavně ustanovení ČND porušují tak hrubým způsobem, že můžeme tuto deklaraci považovat za de facto neplatnou a pravděpodobně i de iure. Uvedenými aktivitami ji SRN zneplatnila. „Naši diplomaté, vláda“ mlčí. Mluvme o tom alespoň my. Nenechme se vázat tzv. politickou korektností, která není ničím jiným bájnou lhavostí.


Část petice „Požadujeme reparace na SRN a zastavení útoků SRN, EU proti dekretům prezidenta republiky", která se týká dekretů prezidenta republiky, citujeme: „

II. Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, CSc., jeden z nejvýznamnějších znalců našeho ústavního práva, výslovně uvádí: „Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu.... Německý právní řád naopak vychází z kontinuity s právním řádem a státností Německé říše jako celku.... Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné...“ (Sborník Česko-německé vztahy: Česká stanoviska, vydal Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Praha 1998. str. 27).


Z hlediska ústavně právního je mimořádně důležitá následující skutečnost. Ústavní zákon č. 57 ze dne 28. března 1946, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky, jenž byl Prozatímním Národním shromážděním přijat, výslovně stanovil:“Veškeré dekrety prezidenta republiky jest považovati od jich počátku za zákon; ústavní dekrety buďtež považovány za zákon ústavní. Tak se staly dekrety prezidenta republiky nedílnou a nezrušitelnou součástí našeho právního řádu.


Hanebné útoky proti dekretům prezidenta republiky považujeme za hrubé vměšování do našich vnitřních záležitost. Požadujeme, aby principy mezinárodního práva, ke kterým patří i princip nevměšování se do záležitostí druhých států, byl SRN i Evropskou unií dodržován.


Připravil Dr. O. Tukleškov