Nové geopolitické uspořádání světa

Pokud USA, a je jedno z jakých důvodů, přestanou uplatňovat své dominantní postavení ve světě, dojde k zásadním geopolitickým změnám. Unipolární svět se zhroutí a na jeho troskách se budou stále více uplatňovat dosavadní mocnosti jako je např. Čína a Rusko. Do tohoto klubu budou samozřejmě patřit i Spojené státy americké Ke slovu v multipolárním světě se budou hlásit i další subjekty, Indie, Brazilie. NATO, stále více nechtěné, pokud neodejde se současnými Spojenými státy do minulosti, bude vypadat zcela jinak. A časem pravděpodobně zanikne jako již dříve Varšavská smlouva. Evropská unie v multipolárním světě nebude patřit do okruhu nejsilnějších mocností světa. I když by zbrojila sebevíce, nemůže dosáhnout v krátké době úroveň zbraňových systémů Ruska a Číny, zvláště jejich jaderných a dalších nejmodernějších zbraní. Konkurenční zápas s nimi nemůže EU vyhrát.

Pokud Německo bude chtít uplatňovat svou vedoucí roli v EU a ve světě, tvrdě narazí.

Pokud nevezme na vědomí realitu doby, může to mít pro něj i značné negativní důsledky.

Proč v multipolárním světě by kterákoliv velmoc měla bojovat o vůdčí roli? Naopak Rusko i Čína jsou otevřené spolupracovat, nikoliv tedy vytvářet neřešitelné antagonismy, na globální úrovní i s dalšími mocnostmi. Je velká příležitost od konfrontace přejít ke spolupráci. V Evropě to bude např. znamenat spolupráci EU s Ruskem.

Má–li paní Merkelová jiné představy o budoucnosti, pak představují prvek nebezpečí v nové vytvářené světové architektuře. Nyní máme možnost vytvořit svět bez vojenských bloků, bez masového zbrojení, jak jsme si to přáli bezprostředně po roce 1989. Je možné naplnit i vizi Evropy od Francie až po Vladivostok, jak o tom snil de Gaulle, velký francouzský prezident. Evropu si samozřejmě představujeme nikoliv jako federaci, nikoliv jako žalář národů, ale jako společenství spolupracujících svrchovaných a rovnoprávných národních států.

Myslíme si, že paní Merkelová se svými představami o budoucnosti do nového světa již nepatří. I Německo bude muset projít změnami, které se již ohlašují. Bude–li jeho nové vedení ochotno spolupracovat na přestavbě světa, jistě najde v něm odpovídající místo. Jako jeho sousedé mu to přejeme.

Dr. O. Tuleškov