Nikoliv Zeman, ale někteří experti patří nejen do kouta, ale i na očistec
Prezident v koutě. Zemanovi se zhroutil pilíř jeho politiky, míní experti“ křičí název článku, uvedeném na seznamzpravy.cz


Můžeme jen říci, že jde o jeden z mnoha útoků na našeho prezidenta, které probíhají již řadu let. Vyznačují se nejen neúctou k hlavě našeho státu, ale ne ojediněle snahou očernit pana prezidenta, jak to jenom jde. Čím více, tím lépe!


Pánové zapomínají na veledůležitý fakt, a to že pana prezidenta jsme si zvolili v přímé volbě většinou hlasů. Tudíž, že jeho mandát je ve srovnání s předcházejícími prezidenty mnohem silnější.


Jsme rádi, že v čele ČR stojí právě Ing. M. Zeman. Jeho moudrost nás chránila před řadou různých excesů. Jsme přesvědčeni, že i v současné době, kdy česko-ruské vztahy jsou některými politickými skupinami neustále neurvale napadány, což je v hlubokém rozporu s našimi státními a národními zájmy, s cílem je minimalizovat, najde řešení vzniklých problémů.


Stojíme za svým prezidentem a budeme stát i nadále.

ČNL