Nevábné vyhlídky

Kritici masové kultury a konzumní společnosti už dávno zaznamenali, že průměrný věk těch, kdo v reklamách nabízejí zboží, se stále snižuje. Je to logické, atraktivita mladých tváří a těl má povzbudit zájem o nabízenou věc. Senioři vystupují jen v těch reklamách, kde je důraz kladen na trvanlivost zboží a garantovanost služby. Proto jsou využíváni třeba jako kulisa v reklamních šotech na pojišťovací ústavy.

Zajímavé je, že podobný trend můžeme pozorovat stále častěji i v politickém životě. O té správné demokracii poučují ti, kdo jen čerstvě získali volební právo, a nedávnou minulost hodnotí ti, kdo ji nezažili. Nic proti tomu, každý pohled může být přinejmenším teoreticky obohacením pestré mozaiky postojů.

S tímto trendem k rovnosti všeho a všech však podivně kontrastují kampaně, které požadují, aby zejména starší lidé byli politicky a volebně převychováváni či aby jim byly správným způsobem filtrovány informace, neboť oni sami nedokáží rozlišit pravdu od nepravd, dobro od zla.

Lidé, kteří jsou dostatečně naivní, budou zmíněné trendy vysvětlovat tím, že starší generace jsou poznamenány životem v nesvobodě, zatímco dnešní mladí jsou pravdou a láskou odkojeni. Věc je bohužel mnohem složitější.

Převrácení rolí mezi mladými, kteří mají vést, a staršími, co mají být vedeni, k nám přišlo odjinud. Nelze je vysvětlit zdaleka jen tím, že rychlý pokrok techniky a stejně rychlé zastarávání vědomostí činí mladé lidi adaptabilnějšími v soutěži se staršími. Je součástí tažení liberální levice proti všem formám autority včetně autority přirozené. Souvisí to s krizí rodiny, školy, státu a dalších institucí, které překážejí ve světě bez hranic.

Z hlediska antropologického se jedná o jev zcela nevídaný. Nikdy dříve se dospělým nedoporučovalo vstoupit do školy mladých, smýšlet jako oni, chovat se jako oni a podobat se jim tak dlouho, jak je to jen možné.

Tato výměna rolí by měla budit obavy i u bystřejší části mladých lidí. Časem zjistí, že si nemohou představovat svoji budoucnost jinak než jako proces pomalé, ale nevratné degradace směrem k dospělosti. A tak nevábné vyhlídky si určitě nezasloužili.

Prof. J. Keller

Přišlo e–poštou