Nepřátelé mezi námi …

Igor Panarin   

Zajímavý posun v čase – záznam petěrburgské besedy prof. Igora Panarina v květnu 2010:

Domnívám se, že v podstatě jen Rusko může nabídnout světu nový model. Ani Čína, ani Indie, nebo Brazílie, a tím méně USA, které jsou samy od roku 1913 pod okupací se strany londýnských podnikavců. To oni nemohou, stejně jako Německo, které je rovněž okupováno – na jejím území je rozmístěno na 70 tisíc mužů americké armády.

Pokud jde o Rusko, je uvnitř něho několik skupin. Pátá kolona – „Grupa G“, jak je nazývám (Gorbačov, Gajdar), protože Gajdar nebyl člověkem Gorbačova, ale Jelcina. Nicméně je to jedna skupina, která si, bohužel, zachovává svoji pozici. Jejich úkol spočívá ve změně politicko–ekonomického kurzu, sázce na vzdání se vývozu kapitálu z Ruska, především odmítnutí dolaru jako klíčové měny a postavení ruble do role regionální měny, a v podstatě obnovu ruského impéria. Ovšem na novém základě, kdy si všechny státy mají zachovat svoji národní identitu, národní nezávislost, ale rubl se má stát základem jednoho ze tří košů nové měny, které mají vystřídat dolar. Protože u nás se nalézá 40% světových surovinových zdrojů, ale během sta let se tyto zdroje vyvážely z Ruska prakticky zdarma. Bylo to Trockij, kdo organizoval výprodej všech drahocenností z pravoslavných chrámů, které jsou dnes v Londýně, v New Yorku, v soukromých sbírkách, a já se domnívám, že je nutné je navrátit. Patří sem návrat carského zlata, carské Rusko mělo 4 tisíce tun zlata, z toho Stalin přijal 2,5 tuny a když zemřel, měl SSSR 5,5 tisíce tun zlata. Kam se poděly ty 4 tisíce tun? V základech MMF leží 1,3 tisíc tun zlata – ruského zlata carské Rusi. 400 tun je ve velkých bankách USA, další leží v Japonsku, Švédsku, v Británii – a my musíme to zlato dostat zpět. Británie dostala 400 tun zlata za to, že měla dodat na ruskou frontu milion granátů a 5 milionů pušek – ale nedodala nic, a zlato si nechala. Hlavně musíme postavit tuto otázku holocaustu ruského lidu. Mně rozčiluje, že když 9. května běží minuta ticha, tak se nepřipomíná blokáda Leningradu a neříká se, že tam zahynulo přes milion civilistů a 10,7 milionu lidí bylo zabito na území okupovaném fašisty. To znamená, že 12 milionu civilistů bylo zničeno během tří let – to je největší holocaust 20. století a my to musíme připomenout.

Je pravda, že Britové zorganizovali holocaust v 18.–19. století v Číně, kde drogami zničili 120 milionů lidí. A co se dnes děje v Afghánistánu? Je nezbytné zarazit jakoukoli podporu této operace. Každý rok umírá ve světě následkem narkotik 100.000 lidí a z nichž jsou ze 30% Rusové. Třicet procent studentů moskevských vysokých škol užívá narkotika – probíhá cílevědomé ničení obyvatelstva a elity pomocí drog. Výroba narkotik v Afghánistánu, po příchodu tam anglo–amerických vojsk, stoupla za 7 let 49 krát! To je genocida pomocí narkotik. A stejnou metodu použili Britové v 18.–19. století v Číně.

Je dobře, že za posledních 10 let posílila národně orientovaná část elity. Bohužel ale nikoli podstatně. Problém je v tom, že menšina elity (prozápadní liberálové), bohužel, zatím zaujímá klíčové pozice ve finančním a ekonomickém bloku ruské státní moci. Přitom stačí vyměnit 3 figury, aby se situace změnila – jejich jména vám ale neřeknu… – ale všichni je znáte. Pátá kolona je u nás efektivní, protože Rusko jako klíčová země světa a bez kontroly nad ním ono londýnské řídící centrum, které se dříve nacházelo v Benátkách, ztrácí … Přijedete–li do Benátek a podíváte se po památkách, tak spousta z nich byla ukradena křižáky, kteří cestou za spásou boží zničili pravoslavnou Konstantinopol – za peníze benátských kupců. I ruské povstání „děkabristů“ bylo organizováno z Londýna.

Proto naším úkolem je obnovení vlastního konceptuálního centra na území Ruska, s přihlédnutím ke zkušenostem. Toto centrum, podle mého, v jisté době fungovalo v určité podobě ve 14., 16. ve 20. století, i v 19. století za cara Nikolaje I.. Klíčovou figurou byl i Pavel I., který byl zavražděn za to, že poslal sbor atamana Platova do Indie. On přece byl velmistrem Řádu maltézských rytířů a erb řádu byl erbem Ruského impéria, o čemž málokdo ví (nositelem řádového válečného kříže je m.j. Sergej Šojgu – nynější ruský ministr obrany – pozn.překl.). Takže v této globální hře je maltézský řád naším spojencem. Dalším je Opus Dei, Jezuité. Na protější straně jsou Ilumináti, Templáři a řada dalších struktur.

Takže nejsme sami, a  m.j. i v tom je naše určitá šance, kterou musíme využít….

Zdroj:   https://www.youtube.com/watch?v=HJEgPXR22l8

Překlad: st.hroch   200309