Není Miloš jako Miloš…

Marek Řezanka
Že Miloš jako Miloš není,

ví, kdo si počkal na neděli,

kdy oba své si řekli k dění,

však jenom jeden pravdu sdělil.


Zeman všem shrnul fakta prostá,

že zatím pádný důkaz schází.

Vystrčil počítat má do sta,

než vychrlí svých tisíc frází.


Zeman si v klidu na to počká,

která z dvou verzí je ta pravá.

Vystrčil třeští svoje očka,

na Zemana si zanadává.


Co Vystrčil nám ovšem radí?

Ať na zákony občan kašle.

Toto je krůček do bezvládí,

kdy právo úpí v rohu – zašlé.


To řekl nám všem v televizi:

Proč za to není na pranýři?

K demisi lynč ho nevybízí,

vždy na Zemana pouze míří.


Že Miloš jako Miloš není,

je zkrátka fakt a realita.

Vystrčil věří na zjevení,

však Miloš Zeman důkaz vítá…


 Poté, co dne 25. 4. 2021 vystoupil prezident republiky Miloš Zeman se svým projevem, v němž poukázal na fakt, že každou kauzu je třeba nejprve vyšetřit – a teprve potom z ní vyvozovat závěry, začali nahlas křičet všichni rádoby „obhájci demokracie a suverenity naší země“. Ostře se vymezili vůči požadavku vyšetření dané kauzy, čímž povýšili domněnky nad fakta – a loajálnost s velmocenskou politikou USA nad zájmy České republiky.

Důkazy ve vrbětické kauze k dispozici zatím evidentně nejsou (proto se to stále vyšetřuje, což připustil i pan Vystrčil, když obvinil M. Zemana z možného maření vyšetřování, ale již jaksi argumentačně nedoplnil, v čem by měl konkrétně M. Zeman toto vyšetřování ohrozit). Zato M. Vystrčil v přímém přenosu nabádal občany České republiky, aby „kašlali na právo“. Čekal bych, že toto samo o sobě vyvolá požadavek na jeho odvolání.

 Ale světe div se (i když v našich politických podmínkách se již člověk dávno nediví ničemu), namísto toho hned někteří křičí po svržení prezidenta Zemana (Hutka, Halík, Pospíšil, Žantovský, Kocáb a další podobní). Abychom měli jasno, připomeňme si, že M. Žantovský zastává „čestnou“ funkci v předsednictvu amerického think tanku „The Aspen Institut Cental Europe“, jehož členy jsou i tito lidé požadující v petici svržení prezidenta Zemana dvakrát po sobě zvoleného většinou volících občanů České republiky: Martin Bursík a Jiří Fajt. Na akcích „Milionu chvilek pro demokracii“ vystupovali po boku M. Mináře například O. Sommerová, Z. Svěrák či H. Třeštíková. Tito by dnes měli zpytovat svědomí, koho že to podporovali a kde že ty miliony (chvilek i peněz) jsou.  

 Projevit se nehystericky a racionálně holt v jistých vyvolává neskutečné vzedmutí hysterie až fanatismu.

 Jako příklad uvedu Markétu Pekarovou Adamovou (jako členka zmíněného Aspen Institutu figuruje hned dvakrát), které pro její nepřijatelný výrok na adresu našeho Protektorátu od té doby přezdívám „Autonomní“.

 Politici jako je ona již stihli bez počkání na vyšetření celé vrbětické kauzy vynést rozsudky i požadovat tresty.

Pokud již má dotyčná potřebu hledat v projevu Miloše Zemana domnělé lži, měla by nejprve jít ostatním příkladem. Ovšem ouha. Na svých facebookových stránkách uvedla, že M. Zeman měl mimo jiné na adresu paní Tománkové prohlásit: "Jste půvabná, ale hloupá." Zde je tedy doslovný přepis onoho hovoru, a nic podobného neobsahuje: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/rozhovor-prezidenta-republiky-pro-porad-tv-prima-partie-terezie-tomankove-15908?fbclid=IwAR3EOSSoU0FG4cnHgAuD8InkzV7t4fFC6HusEsWQtkWFU1t6EHf-JTyED1I#from-list.

Takže paní „Autonomní“ šíří prokazatelnou lež. Zato ten hovor obsahuje jinou větu, která míří k jisté paní političce, ale nikoli paní redaktorce, a která je veskrze pravdivá: "Já myslím, že vzájemná kanibalizace našich ambasád dostoupila toho stupně, že někteří poněkud naivní a hloupí politici navrhovali, aby buď na ambasádě byl pouze ruský velvyslanec a nikdo jiný. A jedna hloupá politička byla tak shovívavá, že doporučovala, aby ruský velvyslanec měl i svého šoféra, takže aby tam byli dva lidé. Já si myslím, že toto je extrém."

Působí neskutečně trapně, když někdo někoho peskuje za lhaní – a pak se sám prezentuje výmyslem. Připomíná to takové to české rčení o volání "Chyťte zloděje".

Spolek Spolu by si pod Fialou a Pekarovou Adamovou mohl změnit název na "Spolu do Pekla". Konec konců, Markétku i "Fausta" (obrýlený muž s dýmkou) už tam mají...