Nejnovější zprávy z Kocourkova

Marek Řezanka
Jaké jsou zprávy z Kocourkova?

To zem je, kde tmu v hrncích nosí,

a ona přesto v zdech se schová.

Chci větší hrnec“, zvolal kdosi.


Že světlo nejde do budovy,

neboť zde okno není žádné,

neřekne nikdo. Každý loví

tmu do nádoby, že to zvládne.


Tak v této zemi pokrokové

žádají provaz pro mudrce

šarlatáni i poskokové:

Prý spálen má být, nejdřív škrcen.


Čím vysloužil si mudrc starý

tu hroznou zášť, jež ještě vzrůstá?

Odmítl věřit na lektvary

a prohlášení bohapustá.


Trest smrti padl pro doktora,

jenž uzdravuje všechny choré.

I „mrtvý“ znovu zavrávoral,

a přežil zasažený morem.


Ten doktor je prý s ďáblem spřažen,

proto mu nikdo neumírá.

Šaman o jeho vině káže,

prý k čemu lék, když stačí víra.


Je narušena rovnováha“,

vrásčitý šaman zaskřehotá.

Tento muž zde se s ďáblem spřahá.“

Ne, nebyla to anekdota.


Tento muž tady za mor může,

zaklel vás s tím, že pak vás léčí.

Za to by stažen měl být z kůže.

Mám důkaz, že je nebezpečím.“


Mudrc po této ostré řeči

jen zmínil, že je řada verzí,

a když ho důkaz nepřesvědčí,

tak vykašle se na averzi.


Pokud ten doktor špatnost páchá,

pak ať je odsouzen a trestán.

Však na omyly dejte bacha,

a hysterie není cesta.


Vždyť vyhubili jste již krysy

s tím, že to ony za mor mohou.

Nu, teď chcete, ať doktor visí,

že zmizí mraky pod oblohou.


Ať nejprve se tedy zjistí,

co za tím morem vlastně stojí.

Lék nespočívá v nenávisti,

a vůbec ne ve výzvách k boji.“


Tvář šamanova strašně zrudla

a přidali se další kněží.

Mudrc šel nejspíš k jádru pudla,

a rychle zjistil, o co běží.


Hned ryk se nese ze všech koutů,

že doktoři jsou nepřátelé.

Ještě že tedy kněží jsou tu,

jen oni mají srdce v těle.


Mudrc je zrádce“, někdo křičí.

Jen zrádce doktorovi straní.“

Již hluk se nepůsobí klíči,

teď řinčí zbraně bez ustání.


Mudrc však přesto ještě poví:

Chci studii, jež důkaz podá.“

Šaman je vzteky fialový,

na jeho mlýn je tohle voda.


Kašleme všichni na studie“,

šaman je brunátný až běda.

Teď pozná se, kdo vírou žije,

ten na kacíře nikdy nedá.“


Dav za ním spokojeně mručí,

že důkazy zde nejsou třeba.

Vždyť za pravdivost šaman ručí,

a šaman věrným dá pak chleba.


Že šaman pozval tajně známé,

co byli morem nakaženi,

však nemluví se – a on klame.

Že nestojí to za zvážení?


Jaké jsou zprávy z Kocourkova?

Že mudrc to tam nemá snadné.

Kdekdo se jako hlupák chová,

a proto je tam tma. I za dne…


Namluveno: http://www.muamarek.cz/files/mp3/nejnovejsi-zpravy-z-kocourkova.mp3.