Nejdražší Velikonoce v historii. Co se stane, když vláda vypne továrny?Petr Holub


Foto: Shutterstock.com

Výroba aut v Mladé Boleslavi.

S plánem zavřít do lockdownu i průmysl přišel odborový předák Josef Středula. Pokud by vláda přistoupila na plán vypnout v okolí Velikonoc továrny, stálo by to 70 miliard korun.

Článek

Velikonoční lockdown v průmyslu, jak navrhuje odborový předák Josef Středula, by připravil národní ekonomiku o 70 miliard korun. Zároveň by zvětšil riziko, že hospodářský výpadek roku 2021 zkopíruje minulý krizový rok…“(Výňatek z článku)

seznamzpravy.cz


Někteří z nás žili v bludu, že odbory se mají starat hlavně o zaměstnanost svých členů, platy a další bonusy v sociální oblasti. Nyní jsme se přesvědčili, že tomu tak není. Přední odborový vůdce jménem svého odborového svazu naopak navrhl uzavření výrobních podniků v době kolem Velikonoc Zda měj rozvahu, kolik by tento špás měl koštovat nevíme. Odborníci odhadují ztrátu z uzavírky průmyslu asi týdenní na 70 miliard korun.


Možná, že celá tato agenda by lépe slušela ministru průmyslu, obchodu a dopravy. Ale což? Když máme odborového vůdce tak aktivního, že je schopný nejen podávat návrhy týkající se průmyslu, ale současně být i členem Česko-německého diskusního fóra, v němž jde řeč o jeho zasvěcenosti do složitých česko-německých problémů, pak možná jde o skutečně vynikajícího všestrannějšího odborníka, než bychom si mohli myslet.


Možná, že by tento pán měl také sledovat, jak příjmy státního rozpočtu slábnou, a udělat si představu i o tom, jak své členstvo bude vést i v dobách hubených a co jim bude schopný zajistit. Kdybychom byli na místě tohoto pána, pak bychom od vlády žádali průběžné zprávy o ekonomických výkonech a jejich vyjádření v korunách v porovnání se stavem v době, kdy ekonomika nebyla strhována do mínusu. Dále by nás zajímalo procento rostoucí nezaměstnanosti a další sociální otázky. Možná, že o tom všem, se pan J. Středula průběžně zajímá a na základě ekonomickosociálních znalostí podal svůj „revoluční“ návrh. Poté však naše obavy jsou zbytečné. Přejde mrak, vyjde slunce a zas bude dobře, možná i lépa.

J. Skalský