Nejde jen o jednotlivá „nepodařená díla“, ale o přepisování našich dějin
Když "naši pokrokáři" se věnují, často i za pomoci ČT, našim obrozencům či pozdějším významným osobnostem, máme vždy strach, jak to dopadne. Velmi často "objekt jejich pozornosti" je v jejich díle dehonestován, více či méně. Je to pro ně celkem jednoduché. Soustřeďují se mnohdy na jeho osobní vlastnosti. "Nalézají" především jeho negativní, a tak z jejich rukou vyjde hrdina, který je tak poznamenán řadou "nově objevených" vlastností, skutků, skandálů, který takto je jimi "nově viděn" až nám k nepoznání. Pošpiněna byla i Božena Němcová Je nám též velmi líto, že takto dopadají i některé osobnosti, jež někteří z nás znali. I Honza Masaryk podobně byl postižen. A co pan prezident E. Beneš? Je systematicky očerňován. Ale nejen on, jeho dílo, ale i jeho busty, pamětní desky mizí. Dokonce i pamětní deska jeho manželky, paní Hany Benešové, byla téměř před devíti lety odborně sejmuta a v současnosti je ve zvláštní péče odborné instituce.


Jak dlouho budeme trpět takovéto i podobné špinění našich skutečných velikánů minulosti i současnosti? Pokud se "tvůrci takovýchto děl" nehanbí, naříkáme, pláčeme my nad jejich "výtvory", kterými vědomě či nevědomě přispívají k nechutnému někdy až k zvrácenému přepisování částí našich dějin. Tím vším trpí především naše mladší generace. Jejich zranitelnost je velká. Jed nepravd, polopravd či lží je otravuje již celá desetiletí. Jací jsou dnes a jací budou zítra? Jak budou vidět naše dějiny, naší literaturu, naši kulturu? Budou pokračováním našeho národa jako starší generace, které ctí a brání dědictví našich předků, především naši státnost, národ, zem, jazyk?

Dr. O. Tuleškov