Nebezpečný trojský kůň v Táborském manifestu setrvává

Bohužel! Místo opravy textu, kterou jsme již v listopadu minulého roku navrhli, jsme slyšeli jen několik výmluv, o nichž se šířit nehodláme, a poté nastalo velké mlčení. Stále trvá.

Ten, kdo chyboval, je zpravidla vděčný za upozornění na nedostatek v jeho textu a rád chybu odstraní. Všichni jsme chybující. Ale náprava nepřišla ani po více než šesti měsících. Proto se vnucuje otázka, zda jde o chybu bezděčnou, opravitelnou, nebo úmyslnou, plánovanou, která v budoucnosti může být využita třeba i v náš neprospěch. Uplynulý čas stále více ukazuje na chybu úmyslnou.

Jsou lidé, kteří již pochopili, že jde o chybu. Dokonce se někteří snažili o její odstranění. Zatím však marně. Přesto drží krok s dalšími "táborskými manifestanty". Proč? Když právě tito v manifestu otočili kormidlem o 180 stupňů a tak se dostali do konfliktu s původní vlasteneckou levicí, středem i pravicí. Stačí si přečíst Memorandum k Česko–německé deklaraci (ČND), jehož jedním z hlavních signatářů byl prof. V. Pavlíček, stanovisko Klubu českého pohraničí, tlumočené ing. K. Jandou, dlouholetým předsedou KČP, a v neposlední řadě i stanovisko KSČM, které k ČND přednesl v Poslanecké sněmovně V. Filip.

Komu však odstranění takové chyby může vadit a proč? Myslíme si, že především se nehodí do krámu „sudetoněmeckému landsmanšaftu“, dále pak germanofilům a sudetomilům. Kdo usiluje vlastenecké skupiny zařadit po jejich bok? Existují i další otázky. Je jich celá řada. Jimi se však v tomto stručném shrnutí nemůžeme zabývat.

Zdůrazňujeme, že v manifestu je řada dobrých a dokonce i znamenitých požadavků. Chceme však mluvit nikoliv o nich, ale jednom zcela konkrétním bodu, který je, jak jsme plně přesvědčeni, kamenem úrazu celého textu a znevážením manifestu. O co jde? Citujeme: “POŽADUJEME – aby vláda ČR neumožnila konání sudetoněmeckých sněmů na území ČR a takovou činnost sudetoněmecké kanceláře v Praze a prosudetských spolků v ČR, která nebude v souladu s Česko–německou deklarací z 21. 1. 1997.“ (Jak lehce lze slova „s Česko–německou deklarací z 21. 1. 1997“ vypustit a nahradit je následujícími slovy: „s českým právním řádem a normami mezinárodního práva“.)

Dr. O. Tuleškov

10. 6. 2020