NATO se koronaviru nebojí

Pridal tk Pondělí 16 březen 2020 – 04:53:14

Evropa se stala hlavním ohniskem pandemie koronaviru. Vlády se předhánějí v omezeních pohybu občanů mezi státy a uvnitř států, ale žádná z nich neplatí pro 20.000 amerických vojáků, kteří se vyloďují v evropských přístavech a přistávají na evropských letištích.

Ukvartýrují se na čas na amerických základnách na starém kontinentě, kde se k nim připojí 10.000 příslušníků okupačních jednotek. V příštích dnech začnou nácvik na největší manévry NATO v posledních dvaceti pěti letech. Postupně se k nim připojí sedm tisíc vojáků ze 17 členských zemí NATO, včetně České republiky.

Těchto 37.000 mužů se dá na pochod v dubnu a manévry skončí v květnu. Velení NATO si nemohlo vybrat lepší čas. Bude jaro, rozkvetou kaštany a také pandemie koronaviru bude v největším rozpuku, dá–li se tak říci o životu nebezpečné nemoci.

První obrněná jednotka připlula z amerického přístavu Savanah a už se vylodila v Brémách. Víc jak 20.000 kusů výstroje a těžkých zbraní bylo vyloženo v přístavech šesti zemí: Belgii, Holandsku, Litvě a Estonsku. Američtí výsadkáři přistáli na základně u Benátek.

Vrchní velitel Generál Tod Wolters, který velí jak americkým vojákům tak evropským jednotkám prohlásil, že cílem manévrů nazvaných Ochránce Evropy 20 (Defender Europe 20), je „vyzkoušet a zlepšit schopnost přemístění velkého počtu mužů a zbraní z USA na evropské dějiště v zájmu ochrany Evropy proti možné hrozbě.“

Oceňme diplomatickou ohleduplnost pana generála, že na možnou hrozbu neukázal prstem. Předpokládejme proto, že nemyslel Rusko. Protože to by nedávalo smysl: co by si ruský medvěd se zadluženou Evropou, jejími migranty, politickou korektností a LBGT počal? To by si jen nasadil cizí vši do kožichu. Proč, když má svých vlastních na rozdávání!

Námět manévrů prozrazuje, že stratégové NATO jsou zamrzlí vojevůdci druhé světové války. Nečetli nebo neberou na vědomí, že Putin slíbil ruskému lidu: „Na našem území se už nikdy válčit nebude.“ Ruská vojenská doktrína je založená na obraně a atomové odvetě. Není od věci v této souvislosti připomenout proroctví Alberta Einsteina, že třetí světová válka bude atomová a čtvrtá se bude vést s dřevěnými kyji.

Manévry poskytnou příležitost desetitisícům vojáků provádět bojová cvičení v deseti zemích. V obrněných vozech a tancích projedou čtyři tisíce kilometrů od západu na východ. Při přesunech a polním výcviku nebude možné, aby vojáci se podrobili zdravotním a hygienickým opatřením, které byly v navštívených zemí zavedeny na ochranu obyvatelstva proti pandemii. Proto od nich budou osvobozeni. Zdá se, že vládám postačilo ujištění vrchního velitele sil NATO generála Wolterse, který prohlásil: „máme koronavirus pod dohledem a naši vojáci jsou v dobrém zdraví.“ Dodal, že styk s místními lidmi jim nebude zakázán, spíše naopak je žádoucí. Armádní rocková kapela, která vojáky doprovází, chystá koncertní šnůru v Německu, Polsku a Litvě. Vstup zdarma. Po každém koncertě veselice a pravý americký punč.

Jaká je reakce Evropské unie, vlád a národních parlamentů? Co dělá Světová zdravotní organizace? Skrývají se za rouškami, které halí nejen jejich ústa a nosy, ale i oči.

Jan Vítek

PS:

Tento rod koronaviru byl v USA předložen k patentování v roce 2015 a schválen v roce 2018. A U.S. Patent For ‘An Attenuated Coronavirus’ Was Filed In 2015 And Granted In 2018. 18. října 2019 přijelo do Wuhanu 280 amerických vojáků, aby se zúčastnili Světových armádních her, které skončily 27. října. Pět vojenských atletů bylo ošetřováno na infekčním oddělení místní nemocnice. Dva týdny později, 2. listopadu 2019, se ve Wuhanu objevil první případ koronaviru. Inkubační doba Covid–19 je čtrnáct dní. Podle New York Times z 13. března 2020 mluvčí čínského ministerstva zahraničí Žao Lijian vyslovil podezření, že „to mohla být americká armáda, která přinesla epidemii koronaviru do Wuhanu.“ Bude zajímavé sledovat, zda další představitelé vlády a Komunistické strany se připojí k tomuto „podezření“, anebo zda jde jen o pokusný balónek. Americké ministerstvo zahraničí předvolalo čínského velvyslance ve Washingtonu, aby protestovalo proti „lživému tvrzení.“

Infokurýr.cz