Na mohyle Milana Rostislava Štefánika na Bradle je nápis:

VEĽKÉMU SYNOVI OSLOBODENÝ NÁROD ČESKOSLOVENSKÝ.