Nacističtí váleční zločinci Německo 1951. Solidarita s masovými vrahy
Před sedmdesáti lety se tisíce lidí shromáždily v bavorském městě Landsberg, aby demonstrovaly proti trestu smrti pro nacistické válečné zločince. Událost ukazuje, jak nízká byla vina mnoha Němců.


Deutschland Landsberg 1951 - Demonstration für die Aufhebung der Todesstrafe von 28 NS-Kriegsverbrechern


7. ledna 1951 demonstrovalo v Landsbergu kolem 4000 lidí proti trestu smrti 28 nacistických válečných zločinců.


Landsbergerovi se vyčistili . 7. je neděle a na historické náměstí přišlo 4000 lidí - téměř každý třetí obyvatel města asi 60 km západně od Mnichova. Válka není ani šest let daleko a Německo zažívá takzvaný "hospodářský zázrak".


Demonstranti mají křesťanskou příčinu: požadují, aby Američané pozastavili trest smrti pro 28 mužů uvězněných v Landsbergu. Verdikty vynesli soudci amerického vojenského soudního systému. A v Landsbergu se šířily zvěsti, že popravy jsou na spadnutí.

Manfred Deiler událost zdokumentoval. Je vedoucím Evropského památníku holocaustu v Landsbergu. " Ten den byl ve skutečnosti průřez obyvatelem města. Tam byl také starosta města Landsberg, radní města a tam byli také poslanci mimo státní parlament."

Milost pro velitele SS


Solidarita občanů se však nevztahuje na žádné vězně. Jsou to muži, kteří stojí za jedněmi z nejhorších zločinů v dějinách lidstva: například Oswald Pohl. Jako vedoucí Úřadu pro hospodářskou správu SS se podílel na realizaci holocaustu během nacistické éry.


Deutschland Landsberg - Otto Ohlendorf


Otto Ohlendorf je zodpovědný za smrt desítek tisíc lidí.


Nebo Otto Ohlendorf, který byl jako velitel jednotky SS zodpovědný za vraždu více než 90 000 civilistů. V září 1941 jeho zaměstnanci ze Sovětského svazu hlásili vůdci SS Heinrichu Himmlerovi a hlavní kancelář říšské bezpečnosti: "Oblasti práce velení othe učinili Žida bez žida. Od 19.8. do 25.9. 8890 Židé a komunisté byli popraveni. Celkem 17 315. V současné době je židovská otázka vyřešena v Nikolajevovi a Chersonovi."


Pohl a Ohlendorf byli zatčeni po skončení druhé světové války a stejně jako stovky dalších vězňů byli ubytovány u bran Mnichova v Landsberg am Lech v "Americké věznici válečných zločinů č. 1".

Landsberg: Město s bouřlivou historií

V roce 1924 zde byl Adolf Hitler uvězněn po neúspěšném pokusu o převrat v listopadu předchozího roku a napsal svůj antisemitský pamflet "Mein Kampf". Během nacistického období a druhé světové války byla postavena základna koncentračního tábora: pro německý zbrojní průmysl zde bylo zaměstnáno 23 000 lidí; většina z nich byli Židé z východní Evropy. Operace byla provedena podle smrtícího ustanovení nacistického státu: "Zničení prací."


Po válce mnoho z tisíců Židů, kteří se stali bezdomovci, nadále žilo ve městě: na bývalém místě kasáren v takzvaném táboře "Vysídlených osob" (DP) a v očekávání odchodu do USA nebo Izraele, založeném v roce 1948.


7. ledna 1951 se solidarita Landsbergerů s válečnými zločinci přirozeně rozšířila na oběti holocaustu v sousedním táboře, píše Manfred Deiler. "Přišli a demonstrovali pro oběti národního socialismu."

Protiprotest přeživších holocaustu


To, co potřebují naslouchat, jsou zářící výzvy politických celebrit přítomných americkému vojenskému soudnictví. "Ve svém projevu, Gebhard Seelos, člen Spolkového sněmu a hlavní řečník, napadl zejména norimberské procesy a popřel, že Američané tvrdí, že jsou pro právní stát," píše Manfred Deiler.


Protidemonstranti projev hořce nesnášeli: "Pak došlo k nepokojům s protidemonstranty, kteří se shromáždili na okraji náměstí. Tam byly termíny, jako je 'Židé ven!' nebo 'Go to Palestina!'".

Zeitgeist před 70 lety je stále naživu.


Ale co pohánělo tisíce občanů - kromě stále rozšířeného antisemitismu Němců - v jejich solidaritě s masovými vrahy? Pro Manfreda Deilera je to obrana viny, jak se rozšířilo v poválečném Německu: "V myslích mnoha lidí v té době byli Američané stále okupanty, přestože spolková republika již byla založena. A podle jejich názoru má německý válečný zločinec stále větší cenu než americký okupant."


V roce 1951 byl pozdější spolkový ministr spravedlnosti Richard Jaeger stále proti trestu smrti


O sedmdesát let později bude křesťanský motiv některých demonstrantů v jejich oddanosti válečným zločincům pravděpodobně přinejmenším zpochybňován. Je pravda, že jeden z prominentních řečníků ze 7.ledna 1951, Dr. Richard Jaeger, volal rozsudky smrti proti 28 mužů nekřesťanů. Ale jen o několik let později, jako spolkový ministr spravedlnosti, on dělal jméno pro sebe jako planoucí zastánce znovuzavedení trestu smrti v německém právu. Jeho přezdívka: "Head-Off-Jaeger".


Pro angažované Landsbergers, jako je pamětní ředitel Manfred Deiler, zeitgeist před 70 lety je daleko od historie. "Když se podívám na průzkumy veřejného mínění, s hodnotami pro AfD a jejich slogany z té doby, řekl bych: dvacet procent populace stále dodržuje tento zeitgeist té doby."


Protest před 70 lety byl docela úspěšný. Z 28 rozsudků smrti bylo v červnu 1951 popraveno pouze sedm - včetně rozsudků proti Pohlovi a Ohlendorfovi. Měly to být poslední rozsudky smrti v zemi Spolkové republiky. Studená válka koneckonců přinesla USA novou éru. Nepřítel se nyní jmenoval Sovětský svaz. Západní Němci byli od té doby spojenci. A tolik německých masových vrahů, změna kurzu v následujících letech umožnila návrat k významným pozicím v politice a ekonomice mladé německé poválečné republiky.


Přišlo e-poštou