Na cestu neznámo kam jsme si vzali pouze uspořené peníze a nejnutnější potraviny