Názvoslovný návrh

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová? CSc.

V uplynulých dekádách  současného ideologického vývoje se ve veřejném prostoru západních zemí etablovala řada směrů.  Angažují se jménem práv stále nově se formujících  menšin a jménem  práv  a nedotknutelnosti jedinců.  Drsně  kritizují vžitý společenský systém a kolektivismus všeho druhu.  Jako někdejší  anarchisté a bohémové z řad umělců odsuzují stát, rodinu, mínění většiny, pravidla, řády, tradice, zvyky.

 

Ve veřejném prostoru se rozšířil  publicistický usus říkat  těmto směrům  „neomarxismus“, označovat je jako „neomarxistické“.  Jako studující filozofie jsme se učili, v čem  novoplatonici navázali na Platóna, novotomisté na učení sv. Tomáš, novokantovci na dílo I. Kanta.  Marně dnes však  pátrám po tom, jak   současní tzv. „neomarxisté“  navazují na dílo K. Marxe. Očividně se  s ním ani   neseznámili.

 

Ten název se však již ve veřejném prostoru zabydlel. Je těžko jej  odstranit a nahradit názvem jiným. A tak navrhuji jen malou názvoslovnou změnu.  Navrhuji doplnit   slovo   malou dvouslabičnou  vsuvkou, která podstatu označovaných směrů  ve vztahu k marxismu  přesněji  vystihne. Navrhuji, aby se  o těch směrech mluvilo a psalo  jako o „neoantimarxistických.“

Red. ČNL: Doporučujeme