Můžeme být spokojeni spomníkovou válkou v Praze a i jinde?

Samozřejmě stoupenci „minulé přítomnosti“ jsou na koni. Jejich plány jsou jistě velkolepé, viděno jejich očima.

Ale jak se na to díváme my, staří nevzdělanci z „Balíkova“? Jde o postupné přepisování naší historie. Je to pro nás jednoznačné Ti druzí, sami vzdělanci, zejména doktoři práv z Plzně, říkají něco jiného. Je nutné české dějiny přepsat. Údajně podle nich již dříve „zplaněly“ a zapomněly na dobrodiní, které se nám po staletí zcela nezištně dostávalo od německých kulturtrégrů. Tito „flansenci“ se činí, jak jen můžou.

A co my? Jednotlivci a izolované jednotlivé skupiny proti tomu protestují. K větší jednotnosti se zatím dopracovávají pouze ve své vnitřní fantazii, jíž nám verbálně se snaží představit. Ale nechme zatím tuto vadu na kráse stranou. Jděme rovnou k věci!

Budeme rádi, když se k článkům o pomníkové válce bude vyjadřovat, nejlépe stručným komentářem, případně i příslušným symbolem. Když nám dáte na vědomí, že se vám článek, naše stránka líbí, budeme rádi.

To však nestačí. Zkuste se spojovat v zájmové skupiny, tvořte jejich jádro. Za přemýšlení poté stojí i učinit krok na FB jako organizovaná skupina. Neradíme vám nic nového. Pouze vám připomínáme, že po slovech by měly přijít skutky. Nechť se nám, všem lidem dobré vůle, daří.

J. Skalský