Maršál I.S. Koněv před 76 lety osvobodil Osvětim
27.ledna 1945 vojska maršála Ivana Stěpanoviče Koněva osvobodila Osvětim, největší německou továrnu na smrt. Z několika milionů nacistických otroků, zde přežívalo posledních 7650 lidských trosek. Tekly slzy osvoboditelů i těch přeživších... Svět se otřásl nad tou hrůzou. Osvětim, to byla výkladní skříň nacistického „konečného řešení židovské otázky “, smrt prací, nebo plynem. Obdobný krutý osud čekal i na národy slovanské. Neodpustitelná vina, kterou ponese v sobě německý národ na věky.


Kdo z nastupující generace to dnes ví ? Kolik řádek v učebnici dějepisu, je věnováno této smutné kapitole dějin II.světové války. Máme zapomenout ? V nějaké zmatené hlavě se rodí chutě na nové tažení na Východ. Jen tak se může stát, že před časem jistý starosta z jakési zapadlé pražské obce chtěl vstoupit do dějin a tak na multikáře vyrazil do boje proti Rusku. Stal se směšným, přesto byl v novinách i v televizi. Podobně se chtěl světu ukázat další pražský starosta, také ten se rozhodl změnit dějiny. V době nouzového stavu nechal odstranit sochu maršála I.S. Koněva, osvoboditele Osvětimi, Československa, ale i berlínského vítěze nad nacismem. Nositele nejvyšších vyznamenání co svět zná, smekali před ním nejvyšší hlavy všech států. To již úsměvné není ! Je to urážka vítěze nad fašismem. Vzpomněl jsem si na výstižný citát : „V Čechách už tradičně oslavujeme, ale i zručně kamenujeme. A to bez velkého přemýšlení. A tak zapomínáme, že lež, či historická polopravda, jakmile ji připustíme, se s námi povleče, jak početní chyba v matematickém příkladu!“ Chudák student má v hlavě další zmatek.


Přes snahy novodobých vykladačů dějin, to byla zejména Rudá armáda, která za cenu nesmírných obětí zachránila okupovanou Evropu před nacistickým zvěrstvem a jeho ideologií. Na cestě od Moskvy, Stalingradu, Kyjeva, … vedle tisíce dalších měst, osvobodila 27. ledna 1945 i Peklo, zvané Osvětim. Ve stejných dnech vstupovala Rudá armáda přes Karpaty do Československa, spolu s ní i Svobodova armáda. V Československu našlo svůj hrob 140.000 hrdinů Rudé armády. Ví to ten student ?  


27.leden si připomínáme, jako „Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti “. Jak vypadá dnešní svět ? Z celosvětových nákladů na zbrojení, se státy NATO podílí kolem 70%.! V roce 2019 činil zbrojní rozpočet USA v dolarech 717mld , Číny 190, Británie 53, Ruska 50… I přes tyto obrovské náklady, se mír ve světě nepřiblížil ani o kousek. Opět umírají lidé, vidíme zničená města v Iráku, Sýrii, Afganistanu, Libye, … statisíce obyvatel prchá z těchto zemí. Kdysi prosperující země, jsou v troskách.


Poučil se svět ? Knihkupecké regály se prohýbají pod přívalem nacistické vzpomínkové literatury. V jejich stínu se krčí českoslovenští hrdinové domácího a zahraničního odboje,… smutná realita. Generál Svoboda, hrdina z východní fronty, ale i další naše osobnosti té doby nejsou připomínány, jejich hrdinství je znevažováno. Umírají poslední hrdinové, poslední pamětníci…. Pomníky hrdinů jsou káceny, hrdinství je znevažováno. Jim patří naše úcta.

Přemysl Votava

(nár.soc.)