Mariánský sloup v Praze byl naprosto jiný než ostatní mariánské sloupy

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno

Prvotním záměrem byl triumf nad českými kacíři, nikoli jen záchrana před kacíři švédskými a před morem. Panna Maria stojí na normálních sloupech na půlměsíci. Zde stála na draku majícím představovat kacíře. Archandělé na podstavci měli plamenné meče na kacíře a čtyři gryfové v rozích byly chrliče pekelného ohně na tytéž.

Sloup byl především výrazem katolického triumfalismu, a pokud bude vztyčen, bude to taková urážka nás nekatolíků,která se tu stane podruhé od Bílé Hory!

Takové statue a reliéfy se stavěly za baroka poroby království Českého všude.Na zámku Choltice například, který jsme zachránili před nacistickou restitucí Thun–Hohensteina, je v kapli sv.Romedia – štýrského svatého dotaženého germanským pánem do Čech – plamenná alegorie ohně, kde hoří Hus,Luther, Kalvín jako kacíři.

Toto chceme vracet – když I.republika toto vše definitivně odvrhla?? To je návrat do neofeudalismu,do katolické protireformace.

Na to většina národa nemůže nikdy přistoupit a vyvolá to další rozkol a občanský spor v národě!

A bude nové rozdělení národa na dva tábory – sloupový a protisloupový.

Kdyby katolíci nebyli fundamentalisté, přistoupili by na řešení jiné – ano Maria,ale milostiplná na půlměsíci, ne na draku a s plamennými anděly a chriliči.To by snad mohli nekatolíci akceptovat v rámci ekumenismu.I když nevím, čemu by to mělo sloužit, mariánských soch je po republice mnoho, a daleko krásnějších, než byl triumfalistický netvor na Staroměstském náměstí za Habsburků!

Ale kopie hnusného habsburského triumfu NIKDY!

Nikdy na to nepřistoupíme, budeme protestovat a třeba se najdou noví radikálové, kteří sloup zboří a bude nové nepřátelství v národě!

Sloup popsal ve svém díle Ernest Denis, Čechy po Bílé hoře, to jest v díle,které zas dnes skoro nikdo nečte a nezná. Tam je i dobové vyobrazení sloupu na rytině, jejíž originál se nacházel v Museu hlavního města Prahy.

Už je to jasné?

A Franta Sauer nebyl inciciátorem zboření,ale jen spoluautorem, protože zboření navrhl redaktor sociální demokracie, jak popisuje Peroutka v Budování státu – tehdy byl ještě vlastencem a ne poválečným sudetským zrádcem –,které zase téměř nikdo nečte!

K věcem je nutno přistupovat se znalostí podstaty jevu, nikoli jako herold zaujaté strany. Katolíci bez souhlasu většiny národa se rozhodnou,že postaví znovu symbol habsburské poroby, aniž to konsultují s národem,a navíc lžou o historii té věci.

Takhle ne, páni katolíci!

Vy jste začali rozkol v národě před rokem 1618 tím, že jste svévolně zbořili protestanskou modlitebnu v Hrobích a– co z toho vzešlo, je známo v naši neblahé historii – defenestrace, Bílá Hora, a nakonec v historii třicetileté války. Dnes se cítíte silni chráněni Germány, NATO a protektorátem Unie. Nic z toho nepotrvá věčně.

Byli jsme před Unií, budeme i po ní. Byli jsme před NATO, budeme i po něm – pokud šílenci nezničí planetu novou válkou.

Ale to je již jiný příběh.