Mariánský sloup památka na počest obránců Prahy před Švédy?

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Často teď slýcháme, že Mariánský sloup na Staroměstském náměstí z roku 1650 neměl být symbolem habsburského vítězství nad pokořenou českou reformací, ale památkou na statečné obránce Prahy, kteří obětavě bránili naše milované město před švédským vojskem. Takže žádný triumfalismus ani náboženský fanatismus, ale vlastenecká vděčnost prý motivovala vztyčení uvedeného sloupu.

Je zvláštní, že se nikdo nediví českému vlastenectví pobělohorského habsburského vladaře Ferdinanda III., který dal sloup postavit. Ale ještě podivnější je skutečnost, že se nikdo nediví, proč se Švédové dali do boje o Prahu? Mlčí se o tom, že boj habsburského vladaře s českou reformací a se Švédy byl totožný. Nikdo už napamatuje dějepisnou lekci o válce třicetileté, která

začala i skončila v Čechách. Nikdo už si nevzpomíná, že tehdy vedla evropskou válku Katolická liga, v čele s habsburským císařem, proti Protestantská unii, kterou reprezentovali Švédové. Je

důležité, že k rádcům pro formulaci mírových podmínek na švédské straně patřil i český exulant Jan Amos Komenský, a tak není divu, že mezi ty švédské mírové podmínky patřila i všeobecná

amnestie pro odbojné české stavy, návrat exulantů do vlasti a obnova stavu zemského zřízení

z doby před povstáním a před jeho krutým potrestáním. Obnova stavu z roku 1618.

Švédové byli několikrát v Čechách a na Moravě a utkali se v bojích s císařskými. Provázely je přirozeně naděje pronásledovaných nekatolíků a vypovězených exulantů. Po 30 válečných letech se představitelé mocností sešli a shodli na míru, který dostal jméno Vestfálský. Další boje Švédů byly zastaveny. I ten boj o Prahu. Naši předkové to přijali s velkým zklamáním. Nic se nezměnilo na postavení české reformace. Všechna násilná a zničující trestná opatření, ke kterým došlo po Bílé hoře, zůstala v platnosti.

Když dnešní občan uvažuje o Mariánském sloupu, měl by vědět, že názorově byli našim předkům rozhodně bližší Švédové, kteří je měli z kruté nadvlády protireformace osvobodit, než “císařští“, kteří chtěli své absolutní násilí jen upevnit. Měl by vědět, že Švédové pomáhali naší reformaci a že boj proti Švédům byl boj pod praporem protireformace. Takže Mariánský sloup byl a zůstává jen triumfem vítězné a násilné protireformace.