Mapa Afriky v roce 1914Dnešní "reformátoři" či "revolucionáři", dokonce i někteří „naši“, si přejí, abychom se zbavili koloniálního myšlení. Zbavovat se ho nemusíme, nikdy jsme ho neměli. A ani nemohli mít. Nikdy jsme žádnou kolonii neměli.V Rakousku -Uhersku, jehož nedobrovolnou součástí jsme byli, v nás viděli zemi, která svým postavením kolonii fakticky byla. Takže kolonialismus jsme viděli ne z hlediska kolonizátorů, ale z pozice kolonizovaných, jejichž pozice i existenčně byla nejistá. Již od druhé poloviny 19. století naši germánští "pánové" se zabývali stále silněni otázkou, jak nás odnárodnit, jak nás germanizovat. Přišli i s "nápadem" nás vyhnat a český národ likvidovat. Nejjasněji takovýto cíl formulovali němečtí nacisté. Po vyhrané válce chtěli s námi definitivně zúčtovat. Část českého národa měla být germanizována na území staré říše, jiní Češi měli být vyhnáni a další pak postaveni ke zdi a zastřeleni. A tak se náš územní prostor, po likvidaci českého národa, měl vylidnit, a celá země měla být osídlena výhradně Němci. Nezapomenutelně o tom mluvil R. Heydrich. „Čech tady nemá co dělat“, asi v tom smyslu se vyjádřil.Takže naši kolonizátoři byli ještě horšími, než ti, kteří kolonizovali Afriku. Po českém národu neměla zbýt ani stopa, na rozdíl od obyvatelstva kolonií v Africe, které početně rostlo a roste.Z mapy můžete zjistit, které národy za kolonialismus by se měly stydět. My mezi ně jsme nepatřili. Takže naléhat na nás, abychom se zbavili koloniálního myšlení, je zřejmě projevem neznalosti současných "obroditelů" Evropy nebo zlého úmyslu. Čeští kolonizátoři mají přikrýt koloniální minulost skutečných kolonizátorů a případně mají vzít i jejich viny na sebe a dokonce se i kát za ně.Jak je takovéto myšlení falešné, dokládá i dnešní dění v Africe. Opět v jejích některých státech zasahují bývalé evropské koloniální mocnosti. Přítomnost našich vojáků na těchto dobrodružstvích je spíše fíkovým listem, který má zakrýt nehezkou realitu. Ať je to již jakékoliv, část hanby, i když menší, za tyto akce padá i na nás. Odpovědnosti se zbavíme jen tehdy, pokud své vojáky z "neokoloniálních misí" stáhneme. Nemají tam co dělat! Naše armáda má chránit území republiky, její hranice a její obyvatele.

J. Kovář