Lži o presidentu Beneši v Brně musí přestat

Dr. Jiří Jaroš Nickelli, Spol. Ludvíka Svobody, Brno
Opět jsme se dočkali nehorázné lži o presidentu Budovateli dr. Edvardu Beneši, jenž se ze zákona zasloužil o stát, a to na stránkách Lidovek, kde redaktorka L.Zídková v recenzi na filmu "krajina ve stínu" sepsala blábol o tom, že president Beneš údajně svým projevem v Brně 12. května 1945 "legitimizoval poválečné běsnění" na jehož konci bylo údajně bylo "19 až 30 tisíc mrtvých".

Paní redaktorka vstoupila do předlouhé fronty pomlouvačů presidenta Beneše a jeho činnosti ve prospěch českého, slovenského, rusínského, židovského a romského lidu stiženého sudetoněmeckým a říšským vyvražďováním ještě v květnových dnech roku 1945.

Všichni pozůstalí z 360 tisíc rodin postižených říšskoněmeckým a sudetoněmeckým vražděním a zvěrstvy musí a mají právo protestovat.

Nejdříve k samotnému projevu presidenta Budovatele v Brně, který redaktorka pochopitelně necituje.

My na rozdíl od ní ten projev ocitujeme v plném znění:


Projev z balkonu radnice v Brně 12. května 1945

"Děkuji vám upřímně a srdečně za opravdu vřelé a dojemné uvítání při mém návratu do vlasti. A mohu vám říci, že jsem upřímně rád, že už jsem doma. (Potlesk, volání "My také!") Bylo to dlouhé, bylo to někdy smutné, ale nikdy jsme nezoufali, nikdy jsme se nepoddali a musili jsme vyhrát. Nyní se dáme hned do práce. A budeme dělat pořádek mezi námi, zejména také i zde v městě Brně s Němci a všemi ostatními. (Potlesk.) Můj program je - a to netajím - že otázku německou musíme v republice vylikvidovat. (Potlesk, volání "Výborně!") V této práci budeme potřebovat všech sil všech vás. Já vím, jak se národ za celou tu dobu perzekuce dobře držel, jak zůstal věrný, jak vy všichni jste věrni zůstali, a v témže duchu budeme muset nyní dělat svoji práci v budoucnosti na novém vybudování republiky. Do této práce se nyní všichni dejme a této práci provolávám srdečně zdar!"

Konec citace, in: Edvard Beneš. Odsun Němců z Československa, připravil K.Novotný, Dita Praha 1996,str. 139.


Tak a nyní se ptám. Kdo to řekl, že musíme podporovat běsnění proti Němcům? Nikdo. Kdo řekl, že musíme vylikvidovat Němce? Nikdo. Zde president Beneš hovoří jasně a jednoznačně za první, o dělání pořádku v městě Brně s brněnskými Němci, a za druhé o tom, že německou otázku - nikoli Němce samotné - musíme v republice vylikvidovat. A dočkal se masového souhlasu. Jaký právem si paní redaktorka dovoluje vykládat, že president Beneš tímto projevem "legitimizoval" jakékoli násilí či běsnění vůči Němcům v Brně i ve státě?

Ví vůbec paní redaktorka, jaké vzdělání měl president Beneš? Že ve Francii v Dijonu studoval sociologii a práva? Že v těchto oborech dosáhl soukromé docentury, jak se tehdy psalo. Že se vyjadřoval jako právník? Ví vůbec, že pojem "vylikvidovat otázku", neznamenal žádné "Endlosung" - "konečné řešení lidí", jak to chápali němečtí nacisté? Paní redaktorka prostě zaujatě podsunula presidentu Beneši konotaci, kterou vůbec nikdy nevyslovil. Naopak - president Beneš po divokém odsunu přijel do Brna a předvolal si kompetenty, kde jim vyčinil způsob a předčasnost odsunu, a to vše si paní redaktorka - kdyby ovšem chtěla - mohla přečíst ve studii slovutného prof. Masarykovy university dr. Jaroslava Hrocha, který okolnosti odsunu z Brna přesně vědecky vysvětlil. Viz J.Hroch, Odpor proti nacismu, Česká televize a pokusy o zkreslování dějin Universitas 2008, č.01, str. 3-6. Existují i další studie objasnující odsun z Brna, jako precizní studie profesora Vojtěcha Žampacha, práce archiváře dr.Kordiovského a další. To vše zjevně paní redaktorka, jak se u nás praví, "zasklila". V tomto kontextu ovšem vzato, je tvrzení paní redaktorky, jak by řekl ústavní expert a znalec dekretálního práva univ.prof. dr.Václav Pavlíček,CSc., "ve své obecnosti nepravdivé" - a já jako pozůstalý po oběti legionáře udaného sudetským Němcem gestapu je vidím jako "obyčejnou sprosťárnu".


Mrzí mne pouze jedna jediná věc. Zatím protestovali proti nehorázné lži paní redaktorky pouze členové Čs.obce legionářské v Brně. Já hovořím - a domnívám se se souhlasem - za Společnost Ludvíka Svobody v Brně. Kdo se z vlasteneckých spolků, a především z rodin poškozených velkoněmeckým a sudetským nacismem, přidá? Nebo naše hlasy zůstanou osamělé, jako ty pověstné Jakešovy kůly? Tak vlastenci a pozůstalí po obětech sudetoněmeckého a říšského nacismu u nás, hlaste se, pište, protestujte. Do Lidovek, paní redaktorce, do všech možných vlasteneckých médií a jinam. Ať nezůstáváme sami - jako ty kůly....


Nakonec poznámka - nejde pouze o projev dr. Beneše v Brně. Jde o celkové hanobení jeho osoby, o hnusné a vylhané útoky na jeho pozici od r.1938 až do jeho smrti, na útoky dnešní politické páté kolony, která by nenáviděného presidenta Budovatele nejraději vymazala z dějin a především jeho dekrety.


O to tu jde - útokem na Beneše zničit republiku a nejraději ji opět zavléci do područí západního souseda. Ve smyslu hospodářském už se stalo, ve smyslu politickém ještě ne. A o to jde ve všech těchto útocích - od naší páté kolony zrádců a kolaborantů,až po zahraniční útoky landsmanů a jejich poskoků a principálů.