Lynč je odpovědí…

Marek Řezanka
Nemám rád všechno, co je neupřímné:

Co někdo pouze z pokrytectví dělá.

Proto, že jiný jeho gest si všimne,

a právě proto chodí do kostela.


A právě proto na trávník si kleká,

Ne, že tak cítí – že se to však sluší.

Tady již dávno nejde o člověka,

ale jen o to, zda ztratí svou duši.


Rasismus je mi k zblití ve všech formách.

Presumpci viny ale nezastávám.

Stačí pak málo – z bezpráví je norma,

což ale není definicí práva.


Férová hra již nevévodí hřištím.

Nadvláda dogmat všechny meze boří.

Falešná hesla opravdovost tříští,

rozsudek určí sami agresoři.


Důkazy tady nikdo nehodnotí.

Čarodějnicím upálení hrozí

A spolu s nimi všem těm, kdo jsou proti,

že se má oběť řezat bez narkózy.


K oprátce tedy obvinění stačí?

Tohle je cosi nebezpečně temné.

Vidíme pole – na něm setbu dračí:

Tohle vše nějak ven musí jít ze mne.


Obvinění je sice neprůkazné,

přesto je vinným žalovaný shledán.

Vnímáme jasně, co zde těžce vázne,

a s čím se zkrátka jen tak smířit nedá.


Jakmile jeden může klidně zabít,

ale ten druhý za plivnutí sedí,

potom se derou na vrchol jen srabi:

Hrdinským činům lynč je odpovědí…