Landsmani za pomocí některých německých i českých politiků se „očišťují“, útočí na nás. My musíme pravdu hájit!
14. prosince 1945 vystoupil prezident Edvard Beneš na prvním sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu s projevem varujícím před budoucí politikou stoupenců nacistů: „Přijde brzy chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očisťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až ty své nové lži budou přednášet… mějte svá fakta a své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť se nikde tolik nezapomíná, jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938–1945 před očima to, co svět z jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren.“


Poznámka Českých národních listů:

Již přes 30 let je tomu, co tzv. sudetští Němci přicházejí se svými požadavky a obviněními na naši adresu. Podle nich, a dokonce i podle řady německých politiků, jsme se při "vyhnání" německého obyvatelstva z Československa dopustili zločinů válečných, proti lidskosti a genocidních. Oni nic, oni jsou lilium. I "naše" média, neokolaboranti hudou na "sudeto"-německou notu. Proto my, abychom bránili historickou pravdu, přinášíme o naší Kalvárií značné množství informací. Na každou lež musíme odpovědět pravdou, aby ze lži se nestala "pravda" a z pravdy lež. Prosíme, pomáhejte nám šířit pravdu! Čtěte a šiřte naše články na uvedené téma. Děkujeme moc.