Landsmani a jejich patroni mohou nás obviňvat ze všech možných zločinů, aniž bychom proti tomu protestovali

Na svých sjezdech, ten 71. bude již vbrzku, nás označují za zločince, nejen válečné, ale ukazují na nás prstem a obviňují nás ze zločinů proti lidskosti, dokonce i z genocidy, jíž jsme se měli dopustit „vyhnáním“ německého obyvatelstva z Československa. O ČR mluví jako o své vlasti, prohlašují se za jeden z národů českých zemí. Napadají, jak oni říkají, Benešovy dekrety a požadují jejich zrušení. Je toho však mnohem více. Snaží se úkolovat českou politiku, přepisovat české dějiny a překreslovat i mapu Evropy. Jak rádi by vzkřísili staré „dobré“ Rakousko Uhersko, kde byli pány a my kmáni.

A představte si, že toto všechno slyší naši diplomaté, kteří jsou na sjezdech přítomní, nevíme z jakých důvodů, a mlčí jako ryby. Ani následně naše ministerstvo zahraničí se nezmůže na jakýkoliv protest. Naše média o tom, co se odehrává na sjezdech tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL), zásadně mlčí. Mlčí i čeští sudetomilové a germanofilové, kteří v počtu mírně vzrůstajícím navštěvují sjezdy landsmanů. Je možné, že těmto nepravdám, či lžím, dokonce někteří z nich zatleskají. Jsou mezi nimi i naši ústavní činitelé? Pravděpodobně ano.

Takže k čemu dochází? Na sjezdech SL po nás hází bláto, obviňují nás ze všech možných zločinů. My v odezvu na to pouze mlčíme. Kam až tak se dostaneme? Když na každou sudeťáckou lež nebudeme odpovídat pravdou, z pravdy se stane lež a ze lži pravda. To přece nechceme! Takže jednejme! Především řekněme lidem pravdu o tom, o čem sudeti jednali na sjezdu. MZV ČR by mělo diplomatickou cestou protestovat u vlády SRN.

Landsmani a určití němečtí politici by měli být konečně poučeni o tom, že nestrpíme, aby se vměšovali do našich vnitřních věcí, aby nějaký spolek přesídlených Němců si z protičeských útoků udělal živnost. Pánové by si měli konečně uvědomit, že hrubě porušují mezinárodní právo.

Jaké budou naše reakce po 71. sjezdu SL, uvidíme. Doufejme, že budou přiměřené tomu, co na sjezdu odezní. To nejhorší by mohlo být, kdybychom ke všemu, co na sjezdu bude řečené, opět jen mlčeli, jak tomu bylo dosud.

Dr. O. Tuleškov