K vítězství Donalda Trumpa vede pouze jedna cesta
napsal(a) Alan M. Dershowitz

21. listopadu 2020


Překlad původního textu: Trump's Only Road to Victory

Překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská

Právě mi přišel e-mail s výzvou, abych podepsal petici požadující odebrání licence právníkům prezidenta Trumpa za to, že jej obhajují. Toto je ryzí Mccarthismus. Právníci mají plné právo prosazovat všechny rozumné a eticky přípustné strategie, které slouží zájmům jejich klienta.


Připomeňme si, že podle práva a ústavnosti není Joe Biden ještě zvoleným prezidentem. Byl korunován médii, politiky a většinou Američanů. Ale stát se oficiálně zvoleným prezidentem vyžaduje přinejmenším certifikaci volebních výsledků v dostatečném počtu států a získání potřebných 270 volitelů. To se zatím nestalo.


Biden je předpokládaným zvoleným prezidentem, dokonce i pravděpodobným prezidentem, ale z hlediska práva a ústavy stále není oficiálním nově zvoleným prezidentem.


V 19. století nezískal v několika případech žádný kandidát dostatek volitelů ke zvolení prezidentem. Na snímku: Volební komise složená z kongresmanů, senátorů a soudců Nejvyššího soudu zkoumá 16. února 1877 sporné hlasy Kolegia volitelů během volby prezidenta. Komise přidělila všechny sporné hlasy Ruthefordovi B. Hayesovi, který se díky jednomu hlasu stal novým americkým prezidentem. (Foto: Frank Leslie's Illustrated Newspaper prostřednictvím Knihovny Kongresu USA)


K vítězství prezidenta Trumpa vede pouze jedna cesta. Vyžadovalo by to ale dokonalou bouři, která se v tuto chvíli nezdá moc pravděpodobná. Cílem Trumpova právního týmu není získat 270 volebních hlasů pro svého klienta. To se teď zdá být téměř nemožné. Jejich cílem je zpochybnit 270 hlasů volitelů, které víceprezident Biden potřebuje k tomu, aby ho Kolegium volitelů (Electoral College) vybralo za prezidenta. Jak by se mohlo stát, že Biden nedostane 270 hlasů, když by je nedostal ani Trump a je to přitom hra s nulovým součtem?


Odpověď na tuto otázku vysvětluje to, o co se Trumpův právní tým snaží. Pokud bude do poloviny prosince stále zpochybňován dostatečný počet volitelů, a pokud bude mít Biden k tomuto datu potvrzeno příslušnými státy méně než 270 volitelů, tak by Biden – teoreticky – nemusel získat nezbytných 270 hlasů. Pokud by se tak stalo, tak by úkol zvolit prezidenta přešel na Sněmovnu reprezentantů, jak se to již několikrát stalo v 19. století.


Podle ústavy volí Sněmovna reprezentantů prezidenta nikoliv hlasy jednotlivých kongresmanů, ale hlasy státních delegací. Každý stát by v takovém případě měl jeden hlas, a prezident by byl zvolen hlasy nejméně 26 států. Ačkoliv je ve Sněmovně reprezentantů více demokratů než republikánů, tak v počtu států jsou na tom lépe republikáni. Pokud tedy volba prezidenta připadne Sněmovně reprezentantů, vyberou příštího prezidenta republikáni.


Tuto strategii neobhajuji ani neschvaluji. Jako ústavní analytik jednoduše předkládám možnost, kterou naše ústava poskytuje. Tato možnost diktuje strategii právního týmu prezidenta Trumpa.


Neodsuzuji ani právníky prezidenta Trumpa, kteří se snaží tuto strategii realizovat. Právě mi přišel e-mail s výzvou, abych podepsal petici požadující odebrání licence právníkům prezidenta Trumpa za to, že jej obhajují. Toto je ryzí Mccarthismus. Právníci mají plné právo prosazovat všechny rozumné a eticky přípustné strategie, které slouží zájmům jejich klienta. Přesně to právníci prezidenta Trumpa dělají. Jsou samozřejmě povinni jednat v souladu s právními a etickými pravidly, ale zatím nevidím žádné důkazy o tom, že tak nečiní.


Tato troufalá strategie pro svůj úspěch vyžaduje dokonalou bouři příznivých soudních rozhodnutí, příznivých kroků několika státních tajemníků a příznivé výsledky přepočítání volebních výsledků a dalších žalob. Nestačí vyhrát jen v jednom státu, nestačila by dokonce ani Pensylvánie. K okamžiku hlasování Kolegia volitelů by muselo být zpochybněno více než 35 volitelů. To je extrémně nepravděpodobné, ale je to teoreticky možné.


Tento scénář dokonalé bouře vysvětluje, proč prezident Trump zatím nepřipustil svoji porážku, ani nestáhl své soudní žaloby. Nevysvětluje však to, proč Trumpova administrativa dosud nezačala spolupracovat s Bidenovým přechodovým týmem. Neexistuje žádný dobrý důvod, proč by taková spolupráce neměla probíhat, zejména vzhledem ke COVIDu-19 a otázkám národní bezpečnosti. Trumpova administrativa by mohla s Bidenovým přechodovým týmem začít spolupracovat bez toho, že by prezident Trump připustil svoji porážku a stáhl své soudní žaloby.


Připomeňme si, že podle práva a ústavnosti není Joe Biden ještě zvoleným prezidentem. Byl korunován médii, politiky a většinou Američanů. Ale stát se oficiálně zvoleným prezidentem vyžaduje přinejmenším certifikaci volebních výsledků v dostatečném počtu států a získání potřebných 270 volitelů. To se zatím nestalo. Ani jeho soupeř nepřiznal svoji porážku. Biden je předpokládaným zvoleným prezidentem, dokonce i pravděpodobným prezidentem, ale z hlediska práva a ústavy stále není oficiálním nově zvoleným prezidentem.


Nechť tedy pokračuje přepočítávání odevzdaných hlasů. Nechte běžet soudní žaloby. Nechte prezidenta říkat o volbách cokoliv. To vše je součástí našeho demokratického systému voleb.


Trumpova administrativa by však měla spolupracovat s Bidenovým přechodovým týmem. I to je americký způsob.


Alan M. Dershowitz je emeritní držitel profesury Felixe Frankfurtera na Harvard Law School, autor knih " "Guilt by Accusation: The Challenge of Proving Innocence in the Age of #MeToo" (Skyhorse Publishing, 2019) a spolupracovník Gatestone Institute sponzorovaný Charitativní nadací Jacka Rotha. Na Spotify, Apple a YouTube můžete sledovat jeho nový videokanál "The Dershow".