Květnová

Marek Řezanka
Počátkem května se mír s láskou snoubí.

Pomníčkům v parku lesklý mramor padne.

Nechtějme znovu utažené šrouby,

kdy „správný názor“ říct je bezodkladné.


Nacismus – to je systémová studna,

s fašismem lidem všechnu lidskost berou.

Ctí velké firmy – a lid drží u dna:

Proti nim brojím nebývalou měrou.


Zbraněmi totiž stále stejní řinčí.

Nechtějme pro ně obětovat kůži,

k radosti jejich přistupovat k lynči.

Buďme tím, kdo se proti lynči sdruží.


Počátkem května rozkvétá i šeřík.

Vděčný jsem velmi vždy, když k němu čichám,

vděčný jsem všem těm, kteří neuvěří,

že je to správné – ohnout se, být zticha…