Křik bezradných

Marek Řezanka


Trup dnešní Evropy žalostně je shnilý

Francie přichází o své katedrály

Ze dna se nevzchopí – síly přecenili

ti, kteří z nákazy stvořit lék si přáli


Muslimská bratrstva oheň lihem krmí

a lidí bez práce je den ze dne více

Kouř tančí na vrstvách zloby – pád je strmý

Popel jdou převracet

saze dusí plíce


Na léčbu čeká se zatím v Británii

Vy nejste v pořadí“ – miliony slyší

Děs trčí ve vlasech

jež zatím vši skryjí

Kde kdo teď podřadí

ne však bída v chýši


Frankfurt tma pohltí – kámen z nebe prší

mládež je bez cíle, touží po agresi

kousíček od smrti

na náměstí mršin

Mlhou zní: „Nestřílet“

Modrý prapor svěsí


Bílý ho vystřídá. Zášť jak bláto cáká

Někoho obviní, když si zanadává

Co zbylo z libida?

Skvrna všelijaká

Lorelei v Porýní rozbolela hlava


Dědictví uniká – poklad rozebraný

Chaos je k dostání – prvotřídní zboží

Chrochtání čuníka

zní jako zvuk hrany

jež prázdno prozvání

Co je třeba prožít?


Řecko je prodané. Turek na něj stoupá

Svornost? Je za mříží – na popravu čeká

Jestli lid povstane? Až vyleze z doupat

Mrtvolu zatíží – než ji pojme řeka


Skvrna se rozlézá, ponížení roste

systém jen zaúpí, než vydechne zcela

Místo noh protéza – z domácích jsou hosté

Přetvářka zástupy

falší pozvracela…