K průběhu pražského povstání 8. května 1945

Němci útočili na pražské povstalce velkou silou. Velmi nebezpečný byl jejich útok z Karlína mezi 7. a 8. hodinou ráno. Po proniknutí na náměstí Republiky se útočící síly rozdělily na několik útočných skupin. Jedna útočila na Příkopy, Druhá na Ovocný trh, třetí operovala proti Jindřišské ulici. Čtvrtá se snažila proniknout na Staroměstské náměstí. To se jí podařilo hlavně proto, že současně vyrazily z Mikulášské třídy proti Staroměstskému náměstí i SS tanky s pěchotou z právnické fakulty. Za těchto bojů byla zničena mezi 13. a 17. hodinou starobylá Staroměstská radnice. Byly značně poškozeny i další budovy. V době kapitulace Němců bylo Staroměstské náměstí v jejich rukou.

Největší zkázy na budovách v Mikulášské třídě, na Staroměstském náměstí a na Václavském náměstí jsou z tohoto dne.

Na jihu útočila divize Wiking. Obránci ji zastavili až podvečer téhož dne před čarou svého hlavního odporu.

Všechny akce nepřítele podporovala tohoto dne dělostřelecká palba a v omezeném rozsahu i letectvo.

V těchto těžkých bojových podmínkách, kdy Němci útočili a v některých místech postupovali, dočkali se bojovníci na pražských barikádách povzbuzující zprávy, že Němci v Praze v 16. hodin podepsali kapitulaci. Poté Němci začali opouštět Prahu. Některé jejich jednotky, zvláště pak příslušníci SS, stále kladli odpor.

Ještě v noci na 9. května nenastal v Praze klid zbraní. Němci z Pankráce a Podolí neuznali kapitulaci. Noc plnila dělostřelecká a pěchotní palba, nebe rudlo požáry. Nic nenasvědčovalo tomu, že Němci kapitulovali.

8. květen patřil k černým dnům povstání. Během bojů tohoto dne Němci způsobily největší škody v Praze.

Zpracováno podle publikace „Pražská květnová revoluce 1945“. Vydavatel Hlavní město Praha, první vydání vyšlo 5. května 1946.

ČNL