Koronavirus aneb Fašismus v bílém plášti

Aneb

Jedna špatná zpráva a jedna dobrá zpráva

Michal Brand

Dnes dvě krátké zprávy. Jedna špatná, jedna dobrá.

Vláda České republiky navrhuje zákon, podle kterého bude mít do budoucna „právo“ zavřít obchody nebo školy kdykoli se jí zamane i bez vyhlášení nouzového stavu.

Vláda také chce získat „právo“ fízlovat na každého občana České republiky přes jeho mobil i bez soudního povolení. A samozřejmě i bez vyhlášení nouzového stavu.Vše samozřejmě pod záminkou „hygienických potřeb boje proti pandemii“.

StB by zbledla závistí.

Je potřeba to jasně říci: Tohle jsou větší s…ě než byli komunisté.

Zdroj:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/statni–hygienicka–sluzba–koronavirus–zdravotnictvi–zavirani–obchodu–sledovani–mobilnich–telefonu.A201130_150900_domaci_kop

Nový centrální úřad Státní hygienické služby spadající pod ministra zdravotnictví má mít možnost i bez nouzového stavu rozhodnout o zavření obchodů či vysokých škol a získat také pravomoc sledovat mobilní telefon jakéhokoliv občana v případě, že úředník vyhodnotí, že je uživatel nakažený koronavirem.

Pozn.: Tak gestapo bude přejmenováno na „Státní hygienická služba“. A když jakýkoli úředník vyhodnotí, že je někdo nakažen (třeba koronavirem nebo čímkoli jiným, co se Jim bude hodit), že je potřeba profízlovat váš život, tak se tak stane. Bez soudního příkazu. Jen tak. Z rozhodnutí úředníka. Z rozhodnutí, proti kterému nebude ani soudní dovolání, „protože Covid“ nebo „protože nebezpečná rýma“.

Tady nejde o žádnou pandemii. Tady jde o snahy mocenských elit Západu nastolit absolutní totalitu, fašistický režim, ve kterém oni budou sedět v restauraci Rio a smát se nám, zatímco my všichni ostatní budeme zavřeni doma s profízlovaným soukromím a s rouškou na puse. Great Reset. Velké Vynulování. Vynulování jakýchkoli omezení pro ně, vynulování jakýchkoli práv pro vás.

Dále:

„Dnes byl návrh vládě představen,“ řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Je to něco, po čem všichni voláme,“ hájil návrh

„Je to něco, po čem všichni voláme,“ řekl ministr Blatný. A lépe to asi neřekl ani Adolf Hitler po požáru Reichstagu, když požadoval dočasné neomezené pravomoci kvůli tehdejšímu „strašlivému ohrožení“ Německa.

Dále:

Schválení zákona by znamenalo zvýšení pravomocí ministra zdravotnictví, jenž by nově prostřednictvím Státní hygienické služby mohl dělat zásadní kroky i mimo nouzový stav, bez kontroly Sněmovny a jakékoliv garance náhrady škod.

„Jedná se o znovunačtení zmocňovacího zákona, který předložil vicepremiér Jan Hamáček. Přes odpor poslanců nebyl návrh ani projednáván, a tak se nám vrací ukrytý v centralizaci hygienické služby,“ uvedl expert v oblasti zdravotního práva Ondřej Dostál.

Centralizovaná hygienická služba má mít také pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, provozovny, obchody, obchodní centra, vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, manikúry, služby masérů, tetovací salóny, solária, sauny nebo koupaliště.

Návrh počítá také s tím, že by mohla zakázat veřejné či soukromé akce, kde se kumulují lidé, nebo stanovit podmínky pro jejich fungování včetně stanovení maximálního počtu účastníků. Zákaz by se nevztahoval [zatím] na právo shromažďovací a schůze orgánů veřejné moci a soudy.

Poskytovatelům zdravotních služeb bude moci přikázat vyčlenění lůžek, zakázat návštěvy nebo omezit provoz, podobně jako zařízením sociálních služeb. Státním institucím, obcím či krajům může nařídit vyčlenění objektů i izolaci nebo karanténě lidí. Může také nakázat používání dezinfekčních prostředků, podání léků nebo mimořádné očkování.

Návrh mění také zákon o elektronických komunikacích, který umožní Státní hygienické službě vyžádat si data o pohybu osoby prokazatelně nakažené infekční chorobou. Může jít o lokalizační data až tři týdny zpět, kde osoba pobývala alespoň 20 minut. Sám operátor bude mít také povinnost na mobil odeslat zprávu, že data o jeho pohybu hygienikům předal. Zákon také umožní některé činnosti související s epidemickým šetřením převést na externí subjekty, například nasmlouvaná call centra.

Pozn.: Zmíněný předchozí návrh zmocňovacího zákona předložené obergruppenführerem Rote–Pulloverem Hamatschkem je zde:

https://apps.odok.cz/veklep–detail?pid=KORNBTNL58TR

V podstatě nejde o nic jiného, než o „zákon“, podle kterého bude moci vláda kdykoli si zamane zakázat nebo přikázat komukoli cokoli, aniž by kdokoli měl jakoukoli možnost se odvolat nebo dožadovat náhrady škody či obnovení svých práv a svobod.

Tohle si netroufli ani komouši. Tohle tu nebylo ani v počátku nacistické okupace – něco takového jako dnes tu bylo naposledy za Heydrichiády.

Podle nového návrhu „zákona“ od obergruppenführera Blatného stručně shrnuto – zatím bude profízlován váš život tři týdny zpět.

Samozřejmě, až dojde k nějaké další epidemii falešných pozitivních pofiderních testů, tak bude potřeba tento časový interval rozšířit. A čistě preventivně se pro budoucnost zavede archivování těchto dat na půl roku, pak na rok, pak na pět let a pak navždy. Samozřejmě, čistě z hygienických důvodů.

Vzpomínáte na všechna ta ujištění, že e–fízl, ehm, e–rouška nesleduje data o pohybu osob? A někteří naivní snílci tomu uvěřili. Jenže ono stačí si spárovat data od operátora a data z e–roušky a tajná policie, novodobé gestapo, ví zcela přesně, s kým jste kdy byli, jak dlouho, kde.

Časem, samozřejmě čistě kvůli zjištění možného přenosu infekce, bude e–rouška povinná a bude odposlouchávat hovory, aby bylo možné zjistit, které další osoby se na místě nacházely a třeba nemají nainstalovanou e–roušku nebo neměly u sebe mobil, takže by mohly zůstat systémem „hygienické“ prevence nezachyceny. Zato když bude e–rouška nahrávat všechny zvuky z okolí i osobní hovory osob a nějaký úředník pak dojde k závěru, že někdo z účastníků by mohl být nakažený nějakou nemocí, třeba by mohl mít rýmu, pak nebude nic jednoduššího – čistě z hygienických důvodů samozřejmě – než si vyhledat v archivu záznamy všech nahraných konverzací, které daná osoba vedla, a podle nich zjistit, kdo další by mohl být třeba nakažený rýmou, že? A komu se pak třeba přikáže podání nějakého léku. Nebo píchnutí nějakého bezvadného nevyzkoušeného „očkování“, u kterého bude imunita garantována výrobci a esesákovi, který tu vakcínu píchne vybranému občanu. Ehm, „občanu“ – vězni číslo XYZ koncentračního tábora EUschwitz.

Tohle už ani nemá cenu komentovat. Každému již musí být zcela zřejmé, že probíhá instalace fašismu v přímém přenosu. Fašismus bílých plášťů. Fašismus pod záminkou pandemie, pandemie stejně falešné a na objednávku, jako požár Reichstagu před téměř 90 lety.

Tato vláda, parlament a senát ztratily jakékoli zbytky legitimity.

Jsou to – stejně jako VŠECHNY parlamentní politické strany a hnutí (ANO, ČSSD, TOP09, Piráti, KSČM, SPD, Trikolora) – zločinecké organizace ve smyslu rozsudků Norimberského tribunálu. Individuálně může být prokázána jejich nevina, jinak jsou všichni, jeden každý z nich vinni již jen svým členstvím.

Jsou to organizované skupiny, které se dopouštějí zločinů: Genocidium, Útok proti lidskosti, Apartheid a diskriminace skupiny lidí, Vlastizrada, Teroristický útok, Rozvracení republiky.

Jejich zločiny jsou nepromlčitelné, jak z pohledu českého právního řádu, tak z pohledu mezinárodního práva i těch nejzákladnějších norem lidské morálky.

Jejich vláda je nelegitimní a zločinná svojí podstatou.

Je lhostejné, že si na svoje zločinné, protinárodní jednání schvalují svoje vlastní novodobé „norimberské zákony“. Ani zločiny, které páchali nacisté, ani zločiny, které páchají dnešní mocenské elity, nejsou legitimní, i když budou pod „krytím“ „zákonů“ alá nechvalně proslulé norimberské zákony nacistického Německa. Zločinnost skutků spáchaných dle takovýchto „zákonů“ není snížena. Pouze navíc i ti, kteří jen navrhují nebo prosazují nebo schválí podobné zákony, se sami dopouštějí výše zmíněných zločinů.

Všichni, kdo připravují, navrhují, schvalují nebo jinak umožňují prosazení takovýchto novodobých norimberských zákonů, nelegitimních od samého počátku, se dopouštějí všech těchto zmíněných zločinů, ale nejen jich:U všech zmíněných trestných činů je – i podle mezinárodního práva – trestná už jen samotná příprava. Proto již jen samotné vypracování zmíněných novodobých norimberských zákonů (Hamáček, Blatný, vláda) je naplněním trestní podstaty uvedených trestných činů.


Poznamenal bych, že v případech trestů zabavení majetku půjde zcela bezpochyby i o zabavení majetku nejen přímo vlastněného pachateli uvedených trestných činů proti lidskosti a proti základům České republiky, ale i o zabavení majetku, který darovali, ať už přímo (dar) či nepřímo (dohozené kšeftíčky na firmu rodinného příslušníka apod.) svým příbuzným, i o zabavení majetku, který se stane třeba součástí dědictví.


Spoluúčasti na výše zmíněných zločinech se ale dopouští i každý, kdo z titulu své funkce nebo pozice v systému státní a politické moci nevystoupil aktivně proti přijímání takovýchto zločinných novodobých norimberských zákonů a kdo nepožadoval – ačkoli z titulu Ústavy a své funkce a pozice v systému státní a politické moci požadovat měl a musel – okamžité odvolání a potrestání těch, kteří tyto novodobé norimberské zákony připravují, navrhují a prosazují.


Všichni poslanci, kteří nepožadují okamžité odvolání vlády a rozpuštění parlamentu s vypsáním mimořádných voleb v nejbližším možném termínu se dopouští stejných zločinů (Genocidium, Útok proti lidskosti, Apartheid a diskriminace skupiny lidí, Vlastizrada, Teroristický útok, Rozvracení republiky) jako ti, kteří tyto novodobé norimberské zákony aktivně připravují a prosazují.


Všichni soudci Nejvyššího soudu a všichni soudci Ústavního soudu, kteří nebrání (ač z titulu své funkce on sami mají a musí v prvé řadě) přijetí takových nelegitimních protiústavních a zločinných „zákonů“ se dopouští spoluúčasti na všech výše uvedených zločinech.


Nejvyšší povinností všech poslanců a senátorů, nejvyšší povinností všech soudců (a soudců Nejvyššího soudu a Ústavního soudu o to více) je dbát na dodržování Ústavy a Listiny lidských práv a svobod (těch skutečných lidských práv a svobod – práv a svobod občanů, nikoli „lidských práv“ různých parazitů nelegálních migrantů, islámských okupantů, teroristů a podobných elementů). Nejvyšší povinností všech poslanců a senátorů, nejvyšší povinností všech soudců (a soudců Nejvyššího soudu a Ústavního soudu o to více) je aktivně bojovat proti jakýmkoli pokusům o nastolení totalitního režimu, proti jakýmkoli snahám o „uzákonění“ zločinů proti lidskosti a proti jakýmkoli snahám o „uzákonění“ zločinů proti České republice.

Kdokoli z nich, kdo bude hlasovat pro, kdo se zdrží hlasování, kdo nebude požadovat okamžité předčasné volby a potrestání pachatelů zločinů Genocidia, Teroristického útoku, Vlastizrady, Rozvracení republiky, Apartheidu a Útoků proti lidskosti, je vinen stejně jako ten, kdo se na těchto zločinech podílel a podílí aktivně.


Věřím, že čeští policisté a policistky, čeští vojáci a vojákyně neposkvrní tradici a jako nikdy v minulosti se nepostaví proti svému vlastnímu národu.

Věřím, čeští policisté a české policistky, čeští vojáci a české vojačky, že se nepostavíte proti svému národu ale po jeho boku. Připravovaná a čím dál zřetelněji již instalovaná zločinná totalita pod záminkou „pandemie“ by dopadla i na vás a vaše rodiny. I vám a vašim nejbližším by zničila životy.


Je i vaším nejzákladnějším zájmem, zájmem nás všech je, aby se naše společnost vrátila k normálnímu životu.


Aby děti nás všech mohly svobodně dýchat, hrát si, setkávat se, učit se.


Aby rodiče nás všech mohli zase svobodně a bez všudypřítomného, uměle vyvolávaného strachu potkávat svoje známé, abychom je my mohli svobodně navštěvovat, objímat se s nimi.


Abychom se nemuseli nikdo z nás bát, co nám zase od zítřka zakáží pod záminkou pofiderního důvodu (třeba pod záminkou zcela bezcenného „ukazatele“ reprodukční číslo).


Abychom se nemuseli nikdo z nás bát, kdy nám Moc na základě vlastní protiprávní zvůle (například s krytím pofiderního testu a jeho pseudo–vědecké interpretace) nařídí zůstat v domácím vězení. Nebo odejít někam do koncentračního tábora pro „karanténu“, jak navrhují Blatný a Hamáček a vlastně celá dnešní vláda a dnešní parlament.

Abychom se nemuseli bát, kdy nám a našim dětem nařídí vzít si bez jakékoli možnosti odmítnout nějaký „lék“ nebo si nechat píchnout „vakcínu“, bez toho, abychom měli právo na informaci, na jejímž základě bychom měli právo dát nebo nedat souhlas. Abychom si nikdo z nás nemuseli nechat vnutit „lék“ nebo „vakcínu“, u kterých si výrobci již předem vynucují zákonem garantovanou imunitu proti žalobám za jakékoli následky.


Abyste ani vy ani my nemuseli svoje děti dávat k podobným nacistickým experimentům.


Abychom žili jako lidé, svobodné bytosti, s vlastním vědomím i svědomím. Bytosti s vlastním osudem ve svých rukou, bytosti, které nejsou ničím otrokem ani pokusným králíkem ani vězněm v měkkém koncentráku každodenní, různě odstupňované, jednou hrozné a jindy ještě hroznější „karantény“.


Kroky, které tato vláda i další vlády evropských zemí přijímají, jsou nelegitimní, amorální a zločinné ze samé svojí podstaty, od samotného počátku.


Mějme to na paměti. Všichni, každý z nás.A teď ta dobrá zpráva (


https://zivotvcesku.cz/nejsilnejsi–konjunkce–jupiteru–a–saturnu–za–800–let–21–12–2020–nas–ceka–velky–zlom–rika–astrolozka/


Nejsilnější konjunkce Jupiteru a Saturnu za 800 let: 21. 12. 2020 nás čeká velký zlom, říká astroložka
A datum 21. 12. 2020 je zajímavé také z hlediska numerologie. "Jedná se o bod zlomu. Uzavíráme jednu etapu a otevírá se nám druhá," říká v rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz známá astroložka Alita Zaurak.


Podle hvězdopravců má konjunkce také vliv na člověka a lidské konání. Letos se konjunkce protíná se zimním slunovratem. "Okamžik zimního slunovratu je sám o sobě obzvláště silným bodem. Jde o jakýsi moment zlomu. Celé období Střelce a čas adventní (letos od neděle 29. listopadu) nám každým rokem umožňuje jaksi do–pochopit a třeba i do–prožít a v dobrém smyslu i ukončit vše, co jsme v uplynulém roce zažívali, obzvláště ty náročnější situace. Spolu se vstupem Slunce do znamení Kozoroha (letos přesně 21. 12. v 11 hodin) se nám otevírá nová etapa a my můžeme jasněji zřít svou budoucnost, udělat první vědomé kroky ke svým skutečným cílům," upřesnila pro ŽivotvČesku.cz astroložka Alita Zaurak.


"Konjunkce Jupitera a Saturnu v prvním stupni znamení Vodnáře nastane přesně 21. 12. 2020 v 19:20. Je to předznamenání obrovských změn a posunů ke kosmické rovnováze. Dva duchovní učitelé a společenští vůdci spojují své síly, zkušenosti a moudrost a nasměrují či spíše přesměrují naše vnímání a smýšlení na úplně jinou kolej. Z vězení a pomyslných klecí svých vlastních vnitřních i vnějších omezení se můžeme kvantovým skokem posunout k něčemu mnohonásobně lepšímu a svobodnějšímu. Toto »požehnání svobodou« se poté mnohem konkrétněji projeví v následujícím roce 2021," míní Alita Zaurak pro ŽivotvČesku.cz.


Samozřejmě si dělám legraci. Trochu. Ale nezní to špatně „z vězení a pomyslných klecí“ „skokem k něčemu mnohem svobodnějšímu“ co se „projeví v roce 2021“, že?


Tak je to jasné, ne? Great–vyresetováni nebudeme My ale Oni.


Zejména, když vezmeme do úvahy zbývající část:

Máme prý „ukončit nefunkční vztahy“ – třeba s tímto parlamentem a touto vládou, že? A třeba – kdyby tak Bůh dal – i s Evro–Unijní byrokratickou totalitou.

A navíc „řádně připravit své tělo i mysl na změny, které zřejmě nepřijdou všechny najednou (to bychom nemuseli ustát), budou probíhat postupně, jak uvidíme už v lednu a únoru 2021“. Tož, to je dobrá zpráva. V únoru budou končit. Už jim cinkají klíče, jen to ještě není nahlas slyšet.


I té spravedlnosti se dočkají – Babiš, Zeman, Hamáček, Jourová, Blatný, Fiala, Kalousek, Bartoš, Pekarová Adamová, Hořejší, Šerý, Kubek, Flégr, Prymula, mediální presstitutky a mnoho dalších. Protože:

V životech lidí, kteří doposud vyloženě škodili, třeba životnímu prostředí či druhým lidem, mohou nastat situace nečekaného karmického vyrovnání, bolestivého pádu z pomyslného piedestalu zpět na zem.“


A v defenestracích má náš národ bohatou tradici. Takže to byly dvě zprávy – jedna špatná a jedna dobrá. (