Koronavirus - Vládní opatření zabíjejí více lidí než koronavirus


Michal Brand


Experti a odborníci došli k závěru, že vládní opatření zabíjejí ve svých důsledcích mnohem více lidí, než koronavirus samotný. Sice to výslovně neuvádí, protože jim to jejich stranická a třídní uvědomělost nedovolují, ale právě to, že vládní opatření zabíjejí mnohem více lidí než koronavirus samotný, dokázali ve svém rozboru dat za uplynulý rok.


Poměrně podrobně jsem se tímto problémem zabýval v článku „Koronavirus: úmrtnost“ – tam můžeš, milá čtenářko a milý čtenáři, najít podrobný rozbor dostupných dat a údajů z mnoha různých zemí světa.


Nyní tedy i mainstream „vědci“ začali zkoumat dopady opatření vlád „v boji proti pandemii“.


U nás byla tato informace zveřejněna zde:

https://cnn.iprima.cz/karantena-jako-zabijak-cisla-ukazuji-jak-moc-cesi-umiraji-ze-strachu-z-pandemie-19634


Původní, podrobný zdroj je na The Economist:

https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker


Vezměme si příklad České republiky. Jak uvádí CNN-Prima:

Pro Českou republiku vychází podíl zemřelých na covid na celkovém počtu nadměrných úmrtí na přibližně 66 procent.“


Data uveřejněná na The Economist ukazují pro Českou republiku ke 3.lednu 2021 celkem 11,940 úmrtí „na Covid“ a celkový počet nadbytečných úmrtí („excess deaths“) v tomto období 17,900.

11,940 děleno 17,900 je téměř přesně 66%.


Mohlo by se tedy zdát, že vládní opatření jsou příčinou „jen“ cca 6 tisíc nadbytečných úmrtí v uvedeném období.

Ale, jak se praví v klasickém českém filmu:

Anooo, dobřeee….ale tak tomu není“.

https://youtu.be/xFV_HXsAnyg?t=56


Každý rok zemře v České republice celkem zhruba 105 až 110 tisíc lidí.


Z nich zemře zhruba 6 – 7 tisíc na různá respirační onemocnění (Nemoci dýchací soustavy). To je zcela jistě jedna z kategorií příčin úmrtí, kam by dnes patřila, resp. měla patřit úmrtí s/na Covid. Jenom je dnes Covid vypíchnutý pro účely „statistiky“ a strašení lidí.


Dále pak zhruba 50 – 60 tisíc lidí zemře na Nemoci oběhové soustavy (infarkt, srdeční selhání). Tato onemocnění jsou i dnes často skutečnou příčinou úmrtí, jen pokud je vykázán covid, tak jde náhle o úmrtí covid. A to přesto, že když ten virus, který způsobil terminální zhoršení zdravotního stavu a úmrtí podobně nemocného člověka v době předkovidové nebyl vykázán jako „chřipka“ ale jako „nemoci oběhové soustavy“ nebo „novotvary“ v kolonce příčina úmrtí.

Novotvary (rakovina) pak každý rok je u nás příčinou úmrtí cca 27 – 29 tisíc lidí. A zde také platí, že řada lidí s pokročilou rakovinou při nákaze Covid-19 zemře, protože k jejich již tak špatnému zdravotnímu stavu přibude ten poslední katalyzátor pro exitus. (Stejně jako takto osudovým může být pro podobné pacienty jakákoli chřipka, například.)


Máme tu tedy tři hlavní kategorie příčin úmrtí v běžných letech. V kolonce Covid ale dnes vykazujeme kohokoli, kdo měl třeba jen pozitivní test a dokonce ani koronavirus nemusel přispět významně ke zhoršení stavu dané osoby před jejím úmrtím. Stačí, aby měl člověk pozitivní pofiderní test na koronavirus a hned je v kolonce „úmrtí covid“ i kdyby neměl vůbec žádné příznaky nemoci covid-19 a dokonce ani vůbec neměl aktivní koronavirus v těle.


Z toho jednoznačně vyplývá, že u údajů „úmrtí covid“ je silný překryv s původní seriózně uváděnou kategorií „nemoci oběhové soustavy“ a „novotvary“.


I v České republice máme dokonce i v mainstream mediích přiznané spousty příkladů, kdy jako „úmrtí covid“ byl vykázán člověk v terminálním stadiu rakoviny s pofiderním testem na covid, nebo člověk s vážným chronickým onemocněním srdce apod.

Viz např.:

https://echo24.cz/a/ScTRX/zemrely-muz-se-nakazil-v-ldn-nakazeni-jsou-i-jeho-spolubydlici


https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/zeny-z-pitevny-a-jejich-zkusenosti-s-koronavirem-40332513


https://www.lidovky.cz/domov/v-praze-zemrel-ctyricatnik-bezprostredni-pricinou-covid-19.A200414_160232_ln_domov_ele


A tak bych mohl pokračovat velice dlouho.


Z poslední doby příklad z Británie:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9279767/BEL-MOONEY-dad-died-chronic-illness-hes-officially-Covid-victim.html

Nejzajímavější na tomto případu z Velké Británie je ovšem diskuse pod článkem. Když si dáte Best rated řazení, podle nejlepšího hodnocení, je to zajímavé čtení (volný překlad):Takže tu máme situaci, kdy je jako „úmrtí covid“ vykazováno úmrtí


Pro zjednodušení a přehlednost si malinko zjednodušíme čísla, ale zachováme přibližně proporce skutečných čísel o úmrtnosti v „normálním“ roce i v „pandemickém“ roce.


Pozn. 1: Pro rakovinu například uvádí dlouhodobé výzkumy, že infekce je „konečným“ katalyzátorem úmrtí pacienta v 36% případů, a v dalších 68% je infekce podstatným „přispěním“ k úmrtí.

Viz např https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1056415/

Lze tedy seriózně předpokládat, že v případech pacientů s rakovinou je nějaká forma virového nebo bakteriálního infekčního onemocnění „katalyzátorem“ úmrtí jistě v 10-40%. Pro naši analýzu vezmeme výše zmíněných 20%, jako velice konzervativní odhad.

Pozn. 2:Pro kardiovaskulární nemoci uvádí dlouhodobé výzkumy rovněž významný vliv infekčních onemconění jako příčin vážných komplikací.

Viz např. https://www.cdc.gov/flu/highrisk/heartdisease.htm

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1702090?query=featured_home

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1509

Lze tedy seriózně předpokládat, že rovněž v případě kardiovaskulárních onemocnění je chřipka nebo jiné podobné virové či bakteriální infekční onemocnění vždy významným katalyzátorem úmrtí pacientů s kardiovaskulárními onemocnění. Dle údajů ve výše zmíněných i dalších snadno dohledatelných výzkumech lze předpokládat, že jde o faktor způsobující finální úmrtí takových pacientů rovněž v rozsahu desítek procent. Pro naši analýzu i zde bereme 20% jako velice konzervativní odhad

Pozn. 3: Co se týče chřipky a dalších virových, nekovidových onemocnění – dokonce i zcela tupá mainstream média se podivují, že chřipka z výkazů zcela zmizela – viz např.

https://www.independent.co.uk/news/health/flu-cases-covid-england-phe-latest-b1805124.html

Samozřejmě, vědecké kapacity typu Flégra, Hořejšího, Prymuly a jiných režimních agitátorů zcela vědecky tvrdí, že chřipka opravdu zmizela, protože lidé perfektně dodržují rozestupy, perfektně a vzorně si myjí ruce a perfektně, vzorně a naprosto ukázněně nosí roušky. A proto prý chřipkový nemá šanci se šířit, protože navíc rozhodně neprojde skrz roušku ze starých trenclí. Naproti tomu nám samozřejmě ti samí experti, odborníci a vědci tvrdí, že koronavirus se prý strašlivě šíří proto, že lidé naprosto nedodržují rozestupy, vůbec nikdy si nemyjí ruce a nenosí roušky. Případně nosí roušky ze starých trenclí, skrze které koronavirus - stejně velký jako chřipkový virus - projde naprosto snadno. Zázrak! Moderní „věda“!
V normálním roce zemře 100 lidí.


V „pandemickém“ roce máme 115 úmrtí.


Veškeré údaje v příkladech výše odpovídají proporcemi skutečným údajům za Českou republiku.


Takže tak.


Koronavirus je příčinou úmrtí zhruba ve 2 případech ze 115 úmrtí, spolu-vyskytuje se u dalších zhruba 8 (spíše méně, řada úmrtí covid je fejk dokonce i bez pozitivního testu). Celkem na a s covidem, resp na a s výskytem koronaviru (někdy i bez něj) 10 úmrtí ze 115

Vládní opatření a vládami vyvolaná atmosféra strachu, paniky, beznaděje pak jsou odpovědná za 25 až 35 úmrtí ze 115.

Vlády západních zemí a jejich genocidní „protipandemická“ opatření zabíjí 25 až 35 lidí z každých 115 úmrtí, koronavirus jen 2 a možná se vyskytuje maximálně u celkem 10 úmrtí.


Vlády vedou nad koronavirem v poměru 25:2.


Genocida.HLAVA XIII

TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY

Díl 1Trestné činy proti lidskosti


§ 400 Genocidium


(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí


a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,


b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,


c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo


d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt,


bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.


(2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně podněcuje.


(3) Příprava je trestná.


Promlčení je vyloučeno jak v mezinárodním, tak v českém právu:


§ 35Vyloučení z promlčení

Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost

  1. za trestné činy uvedené v hlavě třinácté zvláštní části tohoto zákona