Konečně reakce na březnový dotaz

19. 7. 2020

Bohužel mi jeho autor nesdělil to podstatné, na co jsem se v březnu ptala: Byla v době nouzového stavu (vyhlášen od 12. března 2020) v období od 20. do 23. března 2020 Oblastní organizací ČSBS Chrudim (rozšířené o členy někdejší Oblastní organizace ČSBS Pernštejnsko) svolána a uskutečněna oblastní konference, která zvolila nový oblastní výbor? Kdy to bylo? Kde se uskutečnila? Kdo byl přítomen? Jaké byly výsledky hlasování? Existuje zápis z této schůze?

Omlouvám se za svoji zvědavost a je mi líto, že ji JUDr. Šáda považuje za hnusné a dehonestující útoky proti němu a OV ČSBS Chrudim. V oblastní organizaci Chrudim mě členové ČSBS znají z členských schůzí, na kterých jsem v několika uplynulých letech byla jako host, z pietních aktů v Ležákách a někdejší političtí vězni i z osobních návštěv u nich doma. Znám se samozřejmě i s bratrem Josefem Novotným, jehož slova jsem citovala na našem webu 7. 4. 2020 ve zprávě Zemřel Mgr. Vladimír Báča. Ve svém březnovém článku jsem vyjádřila názor, že „v souvislosti s tím, že předseda Oblastního výboru ČSBS Chrudim rezignoval, takže by měl organizaci do voleb vést místopředseda nebo jiný člen oblastního výboru chrudimské organizace, k níž se Oblastní organizace ČSBS Pernštejnsko připojila“, a citovala jsem z Organizačního řádu ČSBS – na základě toho jsem došla k závěru, že: Bratr P. Šáda neoprávněně vystupuje jako předseda Oblastního výboru ČSBS Chrudim, čímž porušuje Stanovy ČSBS i Organizační řád ČSBS.“ Pokud bratr JUDr. Šáda neporušil uvedené dokumenty, nemusela mu odpověď trvat přes tři měsíce – stačilo mi otlouct o hlavu, že neumím číst a citovat Stanovy ČSBS či Organizační řád ČSBS, které by dokládaly, že nemám pravdu. Moje dotazy zůstaly bez odezvy. Není vyloučeno, že opožděná reakce bratra JUDr. Šády může mít souvislost s mojí stížností Rozhodčí radě ÚV ČSBS z 9. 6. 2020 na možné neoprávněné členství v ÚV ČSBS a vystupování ve funkci předsedy oblastního výboru u vyjmenovaných oblastních organizací a žádost o prověření oprávněnosti přidělení mandátu delegáta na XI. sjezd OO ČSBS Pernštejnsko. Nezpochybnila jsem sloučení OO ČSBS Pernštejnsko a OO ČSBS Chrudim do jedné oblastní organizace ke dni 17. března 2020. Není mi ale jasné, jak došlo ke zvolení předsedy (tajemníka a ostatních členů oblastního výboru) a jak je možné, že zaniklé Oblastní organizaci ČSBS Pernštejnsko je navrhováno přidělení jednoho mandátu na sjezd ČSBS v příštím roce.

Když něco nevím, tak se ptám. Samozřejmě, že moje dotazy mohou být (a zřejmě jsou) někomu nepříjemné – a proto v duchu úsloví „nejlepší obrana je útok“ to té rozvracečce paní Gruntové nandáme s nadějí, že její zvědavost tak bude umlčena. Nebude.

Děkuji bratru JUDr. Šádovi za zpříjemnění neděle a zdravím z Moravy ty, kdož mne považují za „sestru“.

Jitka Gruntová

 Mail od P. Šády:

Bořice 19. 07. 2020

Milé sestry, vážení bratři!

Spoluobčané!

Zprávy a informace, které od Vás dostávám, mne dostatečně přesvědčují o tom, že tento stát ani tento národ již nemají žádnou budoucnost! Pokud jsem členem vlasteneckých spolků apod., tak už jen ze setrvačnosti.

To na druhé straně neznamená, že budu plivat na svou činnost ve svazu bojovníků a obci legionářské a i na působení před členstvím v těchto spolcích a že si nechám kálet na hlavu. Zejména jde o hnusné a dehonestující útoky paní Mgr. Gruntovou (záměrně ji nenazývám sestrou) proti mně a OV ČSBS Chrudim. Její podlé výpady jsou jen pokračováním jednání bývalé tajemnice OV ČSBS Chrudim Měšťanové, která se pokoušela rozvrátit tuto organizaci, ovšem díky váženému bratru Novotnému, čestnému předsedovi OV ČSBS Chrudim, se to nakonec nepodařilo. A to je asi  solí v očích rozvracečky ČSBS Mgr. Gruntové.


Přestože mám závažné výhrady proti současném vedení, tak bohužel ve světle těchto a jiných obdobných servilních pomluv a špinavostí, ho nemohu napadat. Tolik v obecné poloze.


Pokud jde o váženého bratra 1. místopředsedu E. Kulfánka, tak v úvodu v návaznosti na špinavosti o mně a o něm šířené paní Mgr. Gruntovou, prohlašuji, že nejsme žádní kamarádi ani přátelé, ale chováme se vůči sobě korektně a profesionálně! A co se týče údajné dohody mezi mnou a váženým bratrem Kulfánkem ohledně sloučení oblastních organizací, tak se vší důrazností mohu prohlásit, že jsme spolu žádné dohody o sloučení OO Pernštejnsko a OO Chrudim ani jiné dohody neuzavírali! Proces proběhl po dohodě obou oblastních výborů, kde se vážený bratr Kulfánek ničeho neúčastnil. Byl pouze informován, což je zcela standardní postup!. Ostatně  to může potvrdit tajemník OV ČSBS Jičínsko vážený bratr Miroslav Verner, který se některých jednání účastnil jako host.


Na závěr prohlašuji, že lituji, že jsem se kdy dal do kontaktu s paní Mgr. Gruntovou a současně uvádím, že pro případ pokračování jejích podlých výpadů se budu bránit co nejdůrazněji, včetně podání orgánům činným v tr. řízení.

S pozdravem

Veritas vincit“

JUDr. Petr Šáda, předseda OV ČSBS Chrudim