K novej vojenskej doktríne Ruskej federácie. Pre obzvlášť nechápavých jastrabov aj na SlovenskuTerminátor (BMPT)


Slovensko, 20.December 2020 (AM) – Ako sa hovorí Rusi sú mierumilovní ľudia, ale ich obrnený vlak je na rezervnej koľaji! V polovici 70. rokov, v priebehu vyčerpávajúcich pretekov v zbrojení, si vládnuce kruhy bojujúcich superveľmocí ZSSR a USA uvedomili, že pri súčasnom počte konvenčných a jadrových zbraní nebude v horúcej vojne víťazov …


V rokoch 1973 až 1975 sa z iniciatívy krajín Varšavskej zmluvy uskutočňovali konzultácie medzi krajinami socialistického tábora a európskymi krajinami NATO. Na základe stretnutí bol vypracovaný jediný dokument (Helsinský akt), ktorý konsolidoval výsledky druhej svetovej vojny a uznal zvrchovanosť, rovnosť a nedotknuteľnosť hraníc signatárskych krajín.


Dokument okrem toho obsahoval nasledujúce dohody rozdelené do niekoľkých bodov:


dohoda o súbore opatrení na budovanie dôvery vo vojenskej oblasti (oznámenia o vojenských cvičeniach, veľké pohyby vojsk, výmena pozorovateľov na vojenských cvičeniach na dobrovoľnej báze);


analýza stavu a vývoj odporúčaní pre rozvoj spolupráce v oblasti ekonomiky, vedy a techniky a životného prostredia;


politický záväzok v oblasti ľudských práv a základných slobôd.


Účelom dokumentu je prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi zúčastnenými štátmi a zabezpečiť podmienky „za ktorých môžu ich národy žiť v podmienkach skutočného a trvalého mieru chráneného pred akoukoľvek hrozbou alebo zásahom do ich bezpečnosti“. A všetko bolo okázalé a ušľachtilé až do okamihu, keď sa v ZSSR dostal k moci Michail Sergejevič Gorbačov a úplne dobrovoľne bez akýchkoľvek príspevkov ZSSR presunul z kategórie víťazov superveľmocí v druhej svetovej vojne do kategórie podriadených lokajov zo Západu …


A Rusko bolo v takom nepohodlnom postavení až kým Vladimír Putin nepredniesol v Mníchove v roku 2007 svoj slávny prejav, ktorého podstatu možno zhrnúť do jednej vety:


Ako dlho? Ako dlho by malo Rusko tolerovať vašu hrubosť, páni zo západnej buržoázie? ““ Páni buržoázie však potom nebrali Putinove slová vážne, iba sa smiali …


Lenže … o necelých desať rokov neskôr sa už títo páni nesmiali, Rusko ladne odpojilo Krym od Ukrajiny a nenápadne získalo najmodernejšie zbrane a stalo sa jednou z najefektívnejších armád svet. Ale to nestačí … Oficiálne bola zmenená ruská vojenská doktrína, ktorej podstatou je rozšírenie možností použitia jadrových zbraní nielen v reakcii na jadrový útok, ale aj v prípade použitia konvenčných zbraní proti nám a našim spojencom, ak by to mohlo viesť k smrti štátu.


Stručne povedané, ak na Rusko zaútočia a bude sa mu zdať, že to pre neho predstavuje hrozbu zničenia, ľahko na nepriateľa použije „jadrovú bombu“. Napríklad, ak sa stane, že nový Hitler znova vytvorí „blitzkrieg“ a jeho armáda sa dostane do Kremľa v tankoch, potom ho Rusi nepochybne spália na rádionuklidový popol …Putin to kdesi raz vyjadril veľmi presne:


My pôjdeme do neba ako mučeníci ale vy skončíte v pekle”.


Karol Jerguš