K nihilismu současné společnosti

Toto prostředí nihilismu nevzniklo ze vzduchoprázdna! Vzniklo účinným pusobením pseudoideologie (eklekticismu) havlismu–schwarzenbergismu,nahrazující jako berlička novorežimu "starý" marxismus–leninismus. Praní mozku třicet let – jako třicetiletá válka! – přineslo výsledky a tyto shnilé plody tento stát sklízí. Proto tu bují fašismus, protože jak jednou správně pravil prof.Keller,jehož teorie jinak moc neberu, "Když měšťák neví kudy kam – fašizuje". Ta věta by se měla tesat.

Dám příklad. Již Ústava ČR – není založena na národu a lidu českém,ale na jakémsi "občanstvu Čech,Moravy a Slezska" a navazuje prý na "státnost Koruny České a tradice státnosti čs., no to je dokonalé vystižení Protektorátu II. Právní šíbrové, havlokamarádi vymýtil z ústavy jak národ tak lid. Víme,kdo.

Toto je stát bez státní ideje, bez státní a národní doktriny. Rusko Putina=stát státní ideje a státní doktriny. Proto nemůže být poražen."Doktrinou" tohoto pseudostátu je poníženost UNII, Berlínu a Bruselu. Proto také bylo Německo tak obtížně porazitelné,protože až doposledka bylo státem nelidské státní doktríny, kterou fanaticky, na rozdíl od SSSR, kde převládlo přesvědčení, formovalo Němce k fanatismu,a proto fanaticky bojovala i Hitlerjugend, infikovaná nelidskou doktrínou. To nelze srovnávat s SSSR, kde idea Velké vlastenecké války byla přesvědčením téměř všech občanů bránících své blízké, svou vlast, své kraje před hydrou netvorů. Proto taky se dnešní propaganda Západu tolik snaží dehonestovat ideje SSSR a stavět lživě rovnítko mezi nacismus a komunismus. Když už toto vyvrátil sám Norimberský soud.

Pak se nedivme, že mladí z valné části – zdaleka ne všichni –  trpí ahistorismem, nevlastenectvím, když jim takoví lidé jako předseda jakési výzkumné společnosti pod Akademii věd lže do očí,že my jsme stát bez vlastního hrdinského příběhu. Když taková duchovní sběř káže tyto lži – to legionářské vybojování státu není hrdinský zakladatelský příběh státu??? to bitvy Svobodovy armády a západních letců nejsou hrdinské příběhy??? – a máme těch příběhů daleko více – příběhy našich vědců a techniků za nár. obrození, naši literatury,našeho průmyslu atd. Je to jasné? Stačí si přečíst dobový tisk, třeba Svobodné Československo z let 45–47, abychom pochopili,jak státní idea svobodného Československa byla vlastní našim národům, a to  až do doby, tzv.sametového převratu. Socialismus bez ohledu na jisté excesy státní ideu udržoval – havlismus ji programově zničil! To může popřít jen historický ignorant.

Naštěstí tu máme mladé ostrovy pozitivní deviace, jak říká president, kde se udržují a předávají myšlenky čs.státnosti a tradice TGM a Beneše. A tradice sociálního státu! Např. kluby vojenské historie a jiné spolky.Třeba Hraničáři, BOS atd. Tam piráti a jiná sběř nemají šanci.

jir