K eseji Rudolfa Hegenbarta o Vysočině a vlastenectví

Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L.Svobody, Společnost E.Beneše, BrnoJe to příkladný projev idylického vlastenectví a lásky k rodné zemi a kraji Vysočině. I my ostatní,co jsme třeba z Drahanské vysočiny, z Hostýnských vrchům z Jeseníků nebo Bezkyd, z Orlických hor, z Krkonoš nebo ze Šumavy, z oblasti hrdinných Chodů proti Lamingerům, jsme vlastenci svým původem i přirozeností,a nakonec i výchovou a tradicí z generace na generaci. Jižní Morava je taky sice vlastenecká,ale jinak. Rekatolizace tam zanechala dodnes své stopy, a když vidím,jak se z Líšně pořádají zájezdy do Mariazell, a rozvíjí se tradice habsburského katolicismu,toho katolicismu,který upaloval evangelické Valachy v Brně na náměstích,který rozkopával úkryty evangelíků na Drahanské vysočině, který chtěl zbořit evangelický kostel Vanovice použitím dělostřelectva ještě za Napoleona,který masově žaloval TGM jako kacíře, vidím jednu věc.


Ne,že bych bránil katolíkům tam jet. Přiznávám i dobré stránky představitelů vlasteneckých katolíků, od Dobnera ke kardinálu Kašparovi,od faráře Štemberky až páteru Slovákovi, otci Mohyly míru. To vše já nekatolík husita uznávám.


Chtěl bych ovšem,aby si naši rakouští cestovatelé uvědomili,co katolicismus, ono spojení habsburského "trůnu a náboženství" přineslo českému národu! I TGM a Beneš to zažili na vlastní kůži. Že klášter Melk, pyšné dílo barokismu,byl zbudován na českém zlatu a na české KRVI! Na zlatu ukradeném české  předbělohorské elitě,a na krádeži pozemků a krvi českých poddaných a nevolníků,otročících Habsburkům. 


Totéž se týká hanobení odkazu našich otců zakladatelů republiky.  Vytýkám socialistickému státu, jinak mnohem lepšímu, než novorežim,  jen jedno - zachoval se k odkazu Beneše nepěkně a zasadil do mnoha myslí paobraz presidenta Budovatele. Tehdy jako dnes mnozí tvrdí,že Beneš byl jednak agent NKVD a Stalina, jednak agent židoplutokratů Londýna. Vlastně se tím zavděčili v mnohém protektorátní propagandě zobrazující Beneše,Stalina a Churchilla jako psy židoplutokratů na stejných řetězech. Stačí podívat se na protektorátní karikatury... Odpůrci Beneše nevidí,že díky smlouvám s SSSR jsme byli zachráněni nejen jako stát, ale i jako národ,a že i ti idioti, kteří pomlouvají Beneše,Stalina i Churchilla dohromady, by tady jednak nebyli, jednak by byli poněmčeni jako nižší složky velkoněmeckého rajchu!

 

A tento paobraz řádí dodnes, a nepřátelé republiky jej využívají k hanobení republiky,nejen presidenta Beneše! Tak to prostě je! Stejně tak je tomu s hanobením našeho vztahu ke Slovanům všeobecně a hanobení a zakrývání našich slovanských kořenů, hanobení slovanských národů, které si chtějí uchovat samostatnost,ať jsou to Rusové, Srbové,Bulhaři,Makedonci, Slováci nebo Poláci...Bohužel některé slovanské národy o to, alespoň dle svých vládců, neusilují...


Rozpolcení národa - velké rozpolcení, plod 30ti let havlovlády. Havlovláda je spojencem všech nepřátel republiky. Útok na Beneše je útokem na TGM,jenž prohlásil - Bez Beneše bychom republiku neměli! A to dvakrát. Jednou při založení státu,podruhé při jeho záchraně zahraničními vojsky a spojenectvím se Sověty i Spojenci. To je konstanta našich novějších dějin - konstanta,mezník, který neselžou žádní nepřátele,ačkoli se o to po desetiletí snaží,a snaží se rozvrátit mládež doslova jako piráti...


Podle starověkého plánu,který sestavil již staročínský stratég Mistr Sun,a kterého opakoval nacista generál Gehlen:

"Chceš-li zničit nepřátelskou zemi, znič její tradice,jazyk a kulturu.Postav staré proti mladým a všechny korumpuj!"

Pamatujte na toto vše, co jsem vám v dobré víře zopakoval o rozdělení a poštvání generací českého národa proti sobě.


Přijde den,kdy toto vše se jednou rozkryje ,a kdy se novorežim zhroutí jako Golem na hliněných nohou. Sám se toho možná nedožiji,ale další generace ano. Pevně v to věřím. Jako věřil Komenský, Palacký, TGM i Beneš, jako věřil generál a president Svoboda a svým ramenem zachránil republiku. Jejich postavy budou znovu očištěny z bahna a zvratků nakálených nepřáteli republiky a  vláda se nakonec vrátí do rukou lidu této země. Pro to vše musí přiložit ruku k dílu i mladé generace a doufám,že se takoví najdou.