13. 3. 2020

Vážení přátelé,

v Loretánské ulici č. 2, Praha 1, bydlela paní Hana Benešová od svého ovdovění až do své smrti. Lidé jí k domu přinášeli květiny, vážili si ji. 16. května roce 2005 byla na tomto domě paní Benešové slavnostně odhalena pamětní deska. Vydržela na místě však jen do roku 2012, kdy z důvodu rekonstrukce budovy, jíž koupil známý lidumil Bakala, byla odborně sejmuta.

 

Od té doby "probíhá rekonstrukce" domu. Fasáda je však již delší čas hotová, ale místo, kde byla pamětní deska, je stále prázdné, ač podle našeho názoru, mohla být již dávno instalována, zvláště pak na vnější stranu sloupu. I ta vniřní část je celkem v pořádku, stačilo by snad jen několik hodin práce a deska by byla na místě.

 

Již několik let si dopisujeme v předmětné záležitosti nyní již s třetím starostou MČ Praha 1. Zatím bez valných výsledků. Chceme ukázat dobrou vůli, nezostřovat situaci.

 

Pokud zjistíme, že naše úsilí o navrácení desky na původní místo je marné a bez dalších vyhlídek, obrátíme se vás, vážení přátelé, s prosbou o pomoc. Společně vytčený cíl jistě dosáhneme.

 

Děkujeme vám za pozornost, jíž tomuto článku věnujete.

 

Red. ČNL