Kdo se snaží u nás opětně oživit slova sudetský, Sudety
Sudetský tulák. Za tajemstvím 500 let starého dolu v Krušných horách

21.2.2021, Stanislav Dvořák, Novinky


Nejde jen o tento článek, ale již o celou sérií textů o našem pohraničí, kterým „sudetský tulák“ kráčí a objevuje zajímavosti.


Jak je možné takto opět do našeho slovníku vnášet slovo „sudetský“ a jeho odvozeniny? Co tím kdo sleduje? Kdo má zájem se opět vracet ke slovům, spojeným s henleinovským hnutím. S ním i naši němečtí antifašisté bojovali. Sami se nikdy nepovažovali za tzv. sudetské Němce. Byli pro nás československými občany německé národnosti. Stáli po našem bohu v boji s henleinovci až do mnichovské pohromy. Pak je henleinovci lovili, bili a zavírali do koncentračních táborů.


Je to rubriky placená „sudeťáky“? Pokud ne, pak ji pánové z Novinek laskavě ze svého repertoáru odstraňte. Máte-li za ni peníze, pak vám chceme připomenout, že je to nedůstojné, chci být slušný, Novinek.


V ČR není žádná územně správní jednotka, která by nesla název „Sudety“. Nevymýšlejte si zbytečně nová označení pro naše pohraničí, zvláště když tato jsou spojena se znacizovanými henleinovci.


Pokud takovéto a podobné výkřiky necháme bez odezvy, může se nám třeba již zítra někdo ozývat z Reichenbergu nebo z Prag a Brünn. Je toto vašim cílem?

ČNL