Růžena Chrastekova

Hořce smutné, až nechutně pravdivé je ale i to, že tohoto přepisování dějin a manipulace s historickými fakty se dopouštějí v poměrně velké míře naši současní historici, alespoň si tak říkající lidé, žijící tady, občané naší země. Byť namnoze vystudovaní v postnacistickém Německu, popřípadě USA, kde i nějakou dobu žili a působili.

Ta postupná snaha Němců vyvinit se ze své nacistické minulosti, ze všech těch hrůz a zvěrstev, které napáchali v době druhé světové války i těsně před ní na lidech, občanech naší země, na naší zemi jako takové, je víc jak evidentní.

Pozvolně se relativizují, zpochybňují různé strašlivé události té doby, nelidské běsnění německých nacistů se jakoby ospravedlňuje a postupně, po částech, se vina hází na jejich oběti, na naše občany. Dokonce začínají vznikat "díla", knihy, kde je to vše zvěrstvo popsáno úplně jinak, než se stalo, fakta – nefakta. https://www.parlamentnilisty.cz/…/Je–mi–uzko–co–pisou–o–Ces…

Ve světle toho, že se naše dějiny snaží přepisovat, měnit učebnice dějepisu, i naše BIS, Bezpečnostní informační služba, o které (prý) zlí jazykové tvrdí, že je jenom pobočkou americké CIA od doby, kdy byl náš šéf BIS vyznamenán v jejich centrále za vynikající spolupráci (poslušnost?), se tomu už ale ani nelze moc divit. A také se divit tomu, že naše mladá generace záměrně nemá být znalá našich skutečných dějin, o nějaké obrození nemá prý být v učebnicích ani slovo, protože je to moc slovanské, dokonce ruské vykládání dějin. Už za tuhle stupidní, zvrácenou tezi, kterou vytvořila naše BIS ve své výroční zprávě, měl být autor té zprávy okamžitě suspendován pro tupost anebo záměr lživě podávat dějiny naší mladé generaci. Jaký byl vůbec účel téhle špinavosti, nehoráznosti? Domnívat se můžeme různě, ale vždy z toho vychází dva výsledky – mít tady co nejhůře vzdělané, neinformované potomky, mladé lidi, ale také to relativizování vin, postupně, tou legendární salámovou metodou, našich utlačitelů a vrahů národa, přinejmenším národního povědomí. Začít třeba národním obrozením a pokračovat až do dob druhé světové války.

Ono se to ale začíná zlehka přehoupávat do současnosti, kdy se zase někdo snaží podsouvat, že jsme méněcenný národ, málo vzdělaný a nekulturní. Taková paní pěvkyně Pecková, při vší už neúctě, žijící, jak jinak, zase v Německu, se takto o nás vyjádřila a vůbec jí hanba, stud a svědomí nefackovalo. Vždyť se, zcela zřejmě, potřebuje zalíbit současným vládcům svého nového domova a proto jsou pro ni Češi, Moravané a Slezané něco nekulturního, fuj. Inu, snad se někdy najde někdo, kdo jí to příhodně připomene a pošle jí pět do toho jejího milovaného Rajchu rovnou a přímou cestou. https://www.parlamentnilisty.cz/…/Ceska–umelkyne–fanynka–Mi…

Jedním z dalších takových koleček ze štangle salámu nenávisti k vlastnímu národu, snahy pošlapat, poplivat nejenom jeho čest a nezměrné oběti zrůdných německých nacistických bestií, je novodobý, nechutně lživý, překroucený výklad tragédie Lidic a jejich vyvražděných občanů. Nestoudný, v Německu, jak jinak, vystudovaný člověk, který si říká historik, Vojtěch Kyncl z Historického ústavu Akademie věd (mimochodem placený z daní občanů, po minulosti a historii kterých tak, zřejmě v Německou správně instruován, plive), podporován několika svými stejně zrůdných kolegy, přepisovači dějin, mediálně také podporován prolhanou, neobjektivní ČT a jejím Wollnerem, neuvěřitelným způsobem ublížil ubohým obětem Lidické tragedie, včetně ještě přeživší. https://www.parlamentnilisty.cz/…/Zasadni–svedectvi–v–kauze…

Tihle lidé nejenomže nemají svědomí, charakter, ale jeví se jako lokajové, slouhové postnacistického Německa, které si, evidentně, čistí, leští pro oči, ale hlavně vnímání naší mladé, ale i budoucí generace svojí hnusnou, zločiny proti lidskosti zaneřáděnou minulost, pověst. 

Kde tohle vše skončí, kdy se bude v našich školách vyučovat, že za hlokaust opravdu mohou naši předci, že Němci byli vlastně osvoboditelé a hlavně, že se nikdo u nás radši nemá hlásit ke svému národu, který je prý nekulturní a méněcenný, ale má být loajálným občanem Čtvrté říše, teda vlastně nově pojmenované na EU, euroobčanem. Vždyť už se takto nedávno někde jednoznačně vyjádřil o mladé generaci podivný, bezpáteřní europoslanec Jiří Pospíšil, v minulosti politik všude možně.

Nezbývá, než poděkovat opravdovému historikovi, panu Ivu Cermanovi, za narovnávání výše spomínaných křiváren darebáků, kteří se pasují do rolí historiků.

Vaše věc.cz