Kde zůstal Mezinárodní den studentstva?
Tento den je mezinárodním svátkem všech studentů. Pod tímto názvem by měli studenti na celém světě demonstrovat a připomínat si nejen Čechy, kteří v říjnu a listopadu r. 1939 vystoupili proti německým okupantům za obnovení československé státnosti, ale i další studenty, kteří padli v boji proti německým agresorům. Zásadně v tomto smyslu byl tento mezinárodní svátek založen a vyhlášen.


Jak můžeme Mezinárodní den studentstva tedy skrýt pod název „Den boje za svobodu a demokracii“, který oficiálně slavíme, když šlo již o mnohem dříve založený a vžitý svátek? Jsme přesvědčeni, že jsme k tomu neměli žádné právo.


Toto pochybení bychom měli napravit bez zbytečných odkladů. Mezinárodní den studentstva bychom měli obnovit pod původním názvem. Když zasazený strom roste, neodsekáváme ho od jeho kořenů.

Red. ČNL