Každý den vymře z příčin chudoby jedno město

Když mluvíme o lidských právech, nemůžeme pominout hlavní lidské právo, zakotvené ve třetím článku: ´Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.´(Všeobecná deklarace lidských práv, Praha, Informační centrum OSN 2003, s.8) OSN koncem století uvedla, že ročně ve světě umírá ´z příčin chudoby´13 až 18 milionů lidí, převážně dětí do 5 let. … každý den vymře z příčin chudoby ´jedno město´. (Doc. PhDr. Ota Lev, CSc., Mezinárodní vztahy a rozvojový svět na přelomu tisíciletí, II. část, Praha 2006)