Jubileum, jakého jsme se ještě nedočkali
V nejbližší době oslaví restituentka, paní starohraběnka Ida S., po mnohá desetiletí očekávající miliardovou restituci, pěkné kulaté výročí, o rok menší než stovka. Datum neuvádíme - ochrana osobních dat nese nad námi Damoklův meč... Tato slovutná dáma proslula sňatkem s válečníkem wehrmachtu, nadporučíkem 6.pluku těreckých kozáků v I. (XV.) jízdním sboru wehrmachtu, zařazeném Himmlerem do Waffen SS. Tento pán byl držitelem mnoha nacistických a fašistických vyznamenání za válečné úspěchy na Balkáně. Od ustašovského válečného ministerstva dostal stříbrnou válečnou medaili II. stupně na válečné stuze patřící IV.stupni Řádu Koruny krále Zvonimíra. Takové medaile se vzácně udělovaly cizincům za mimořádné zásluhy v boji proti titovským partyzánům a jiným federátům Spojenců proti fašistické Ose. Samozřejmě nechyběly železné kříže I. a II.třídy, a velmi vzácná vyznamenání Angehörige des Ostvölker (Dekorace příslušníků národů východu) a to I.i II.třídy.


Jeho otec byl kutý nacista, kterého sám Hitler vyznamenal za hospodářské výsledky v okupované "Ostmarce",jak zněl název porobené Rakouské republiky. jeho otec byl po osvobození Rakouska souzen za nacismus a dostal dva roky vězení,jež si odseděl ve vazbě. Měl statky a továrny i na Moravě, které propadly dekretální konfiskaci. Syn válečník ovšem ušel denacifikaci a posléze se stal prezidentem průmyslových a obchodních komor, jako předtím jeho otec.


Paní starohraběnce, držitelce dvojí občanství, u nás k restituci, přejeme mnoho zdraví a přestup do další stovky let. Ovšem bez nároků na konfiskované majetky, o které se soudí s Českou republikou. Přejeme jí duševní usebrání a prozření neoprávněných nároků na obrovské majetky, které již v roce 1945 - a nikoli roku 1948, jak lže Wikipedie! - odňal jejímu předku oprávněně osvobozený stát podle práva mezinárodního i státního. Právo mezinárodní představovala doposud platná Pařížská reparační dohoda, které je členem ČR, nástupník ČSR, právo státní představovaly dekrety presidenta a Národního shromáždění, zejména dekrety 5, 12, ústavní dekret 33, dekrety 100 a 108, podle kterých byl předek paní starohraběnky vyšetřen.


Měli jsme tu různá jubilea - výročí bojovníků proti nacismu, generálů, velitelů,partyzánů,odbojářů, obětí velkoněmeckého a sudetské řádění - ale ještě jsme se nedočkali tak vysokého jubilea z řad příslušníků druhé strany na našem území...


Tož, "AD MULTOS ANNOS", a dodejme obrazně, "SINE PATRIMONIO MALE", bez zla neprávem nabytého majetku.


Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L.Svobody, Brno