Jste pro I. nebo II. variantu znění níže uvedeného bodu Táborského manifestu?

I. Bod z Táborského manifestu v platném znění

POŽADUJEME – aby vláda ČR neumožnila konání sudetoněmeckých sněmů na území ČR a takovou činnost sudetoněmecké kanceláře v Praze a prosudetských spolků v ČR, která nebude v souladu s Česko–německou deklarací z 21. 1. 1997.“

(Bod z Táborského manifestu)

II. Bod z Táborského manifestu v opraveném znění, které navrhujeme

POŽADUJEME – aby vláda ČR neumožnila konání sudetoněmeckých sněmů na území ČR a takovou činnost sudetoněmecké kanceláře v Praze a prosudetských spolků v ČR, která nebude v souladu s čs. právním řádem a normami mezinárodního práva.“

Vyvěšeno na ES –red.