Je pro nás hrozbou Německo nebo Rusko?
Od pana Zdeňka Vybírala, vedoucího Historického oddělení Husitského muzea v Táboře, jsme se dozvěděli, že „Německo dnes není hrozbou, ta přichází, jak tomu bylo od února 1948 v následujících desetiletích vždy, z Moskvy“, jak řekl, kromě dalšího, dne 28.10 2020 v rozhovoru pro Parlamentní listy.


Jsme přesvědčeni, že ta skutečná, více než tisíciletá hrozba k nám přicházela a dodnes, bohužel, přichází z Německa. Teze že v květnu 1945 nám sověti na svých tancích přivezli diktaturu, která pouze nahradila tu německou a tudíž o žádném osvobození nemůže být ani řeči, je projevem úsilí postavit německou a sovětskou hrozbu nejdříve na stejnou úroveň. Pak postupem doby vzpomínky na tu německou odsunovat do pozapomnění a zapomenutí, kdežto tu možnou ruskou neustále a všemožně představovat jako jedinou silně nám stále hrozící. A to se v současnosti děje. Abychom získali jakýsi časový hodnotící nadhled, připomeňme si některé skutečnosti

O osvobození v květnu 1945 je nutné mluvit a současně konstatovat, že Němci plány na likvidaci českého národa nemohli uskutečnit. V druhé světové válce totiž prohráli. Jejich šestiletá nadvláda stála život 360 tisíc Čechoslováků. Při osvobozování republiky padlo 144 tisíc sovětských vojáků. Obnovení naší republiky stálo mnoho krve, naší i té sovětské a dokonce i řada Američanů při osvobozování západních Čech padla. Nezapomeňme proto nikdy, že naši spojenci vzali náš národ německému hrobaři z lopaty. V případě německého vítězství by totiž byl český národ likvidován a takto uvolněný náš historický sídelní prostor byl obydlen pouze Němci. Ano, pak je jisté, že my všichni bychom dnes nežili, včetně českých „přátel sudetské věci“ a známých germanofilů, ale samozřejmě i „osvědčených husitů současnosti“ a jejich blízkých i vzdálených příbuzných. Uvedené skutečnosti by měly sloužit jako základ vidění dalšího našeho dějinného vývoje.


Proč v současnosti vidíme největší hrozbu v Německu?

Vede nás k tomu řada známých skutečností. Podívejme se na některé i dřívější zásadní kroky známý