Je povinností našich příslušných ústavních činitelů, ústavních orgánů, aby konečně odpověděli na hanobení republiky a na lživé protičeské útoky

Dne 2.1.2021 jsme se obrátili otevřeným dopisem na pana T. Petříčka, ministra zahraničních věcí ČR, v němž jsme kromě dalšího uvedli.


V nedávných dnech se v českých médiích objevil “vánoční“ projev B. Posselta, v němž mluví o poválečném vyhnání „sudetských“ Němců z ČSR. Tvrdí, že to nebyla žádná spontánní pomsta, ale „chladnokrevně plánovaná etnická čistka.“


Autor toho výroku na jednom ze sjezdů tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) mluvil o vyhnání sudetů jako o válečném zločinu, kterého jsme se měli dopustit.“

Na jednom sjezdu sněmoval SL pod mottem - vyhnání je genocida.


Čili pan Posselt označil naší republiku za dějiště genocidy, „chladnokrevně plánované etnické čistka“ i válečných zločinů.


Takže naše dědy otce viní ze spáchání zločinů válečných, proti lidskosti i genocidních. Pokud pan Posselt  pouze z neznalosti skutečných historických událostí takto mluví, pak tvrdí jen nepravdu. Jestliže je o uvedených událostech dostatečně informovaný, pak lže.


Víme však, že musíme hájit oběti, hrdinství, čest našich předků, především těch, kteří padli v boji s Němci, bylo jich na 360 tisíc, ale i těch, kteří dosud jsou naživu.


Proto jsme se obrátili na pana ministra T. Petříčka s následujícími požadavky.

Proto požadujeme, abyste:

  1. Poslal ministru zahraničních věcí SRN protestní nótu proti porušování norem nejen mezinárodního práva v uvedených konkrétních případech.


  1. V nótě též zdůraznil přání, aby k podobným hrubým nepravdivým protičeským útokům v budoucnosti již nedocházelo.


  1. Ve svém podání požádal o poučení tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, vedeného B. Posseltem, že SL je vnitroněmeckým spolkem, který nemá mezinárodní subjektivitu, a proto nemůže zasahovat do mezinárodní politiky, a to samozřejmě ani do vztahů česko-německých.


  1. Vyslovil v notě přání, aby B. Posselt se České republice a všem jejím občanům za jejich nepravdivé obviňování ze spáchání zločinů válečných, proti lidskosti, a genocidních omluvil.

V závěru si dovolujeme požádat Vás, pane ministře, aby naši diplomaté se napříště neúčastnili sjezdů či dalších aktivit SL.“


Na každou lež musíme odpovědět pravdou, nechceme-li, aby časem lež byla považována za pravdu a pravda za lež. Doufáme, že i na MZV ČR jsou si vědomi uvedeného. J. Skalský