Jen pořádný šašek…

Marek ŘezankaTak už o ní také víte?

(„ČéTé“ „Hurrrá“ zvolá)

O cestě víc důležité

nežli Marca Pola


Milion? Ten Minář vydá

Každá chvilka dobrá

k tomu, aby malá hnida

porazila obra


Jindy povážlivě němá

média jsou čilá

Žádné téma náš tisk nemá

kromě Vystrčila


Jednou probudil se ráno

s tím, že se z něj stává

(z jaké strany je, jde stranou)

ten, kdo hájí práva


Ne však práva kohokoli

to je vám snad jasné

Timtik zemřít hlady zvolí

Víra v právo zhasne


Assange se nezastane

na něm nezáleží

Dopředu je přece dané

kde je strašný režim


Na Tchaj-wanu o Mnichovu

vznešené má řeči

Turek provokuje znovu

na Řecku již klečí


Co senátor domů veze?

Zpřetrhané vztahy

Vždyť překročil všechny meze

Lidem bude drahý


K čemu nám je potom vláda?

Jedná za ni jiný

Ten, jenž svou show uspořádá:

Ze slov má rád „činy“


Kdo cestopis v úctě chová

špitne o něm plaše:

Není Václav od Bířkova

jen pořádný šašek…