Ježíšku, usedni k našemu stolu

23.12.2019 10:13

České Vánoce – to je tradice zděděná od našich předků. O Vánocích ožily i ty malé venkovské kostelíky, často zapomenuté někde v horách. Vánoce to jsou ty nejkrásnější naše svátky. Těšíme se na ně.

Děti se nemohou už dočkat rozsvíceného stromečku a dárků. Také naše města i vesničky ozáří vánoční strom a pod ním budou nezbytné jesličky. A kolem budou znít koledy…. Ježíšek už po staletí přichází k našemu vánočnímu stolu. Kouzlo Vánoc umocňovala i bílá sněhová peřina, Josef Lada, tento obraz českých Vánoc nám vsunul do paměti.

Už v minulosti Ježíšek musel bojovat o své místo u našeho stolu. A o to místo bojuje i dnes ! Polistopadová doba značně deformuje české Vánoce, útočí na nás konzumní reklamou. Pro české tradiční pojetí Vánoc zde není mnoho místa. Konzum vítězí. Vedle křesťanských hodnot trpí i česká tradice, česká kultura. Vidíme kolem sebe, jak křesťanská Evropa slábne, je v ohrožení. Cílené, zcela zástupné problémy mají zakrýt skutečné ohrožení naší kultury. Hledáme nepřítele tam, kde není. Mladá generace je snadno manipulována.

V nedávné minulosti k nám místo Ježíška přijížděl na saních Děda Mráz. Zajel do továren, do škol, do úřadů, ale za naše domovní dveře se nedostali, tam kraloval náš Ježíšek. Zpívali jsme mu doma u vánočního stolu české koledy. Ježíšek nám nosil dárky. Pravda, nebyly tak nablýskané jako ty dnešní. Přesto jsme tu tradici udržovali.

Po „listopadu“ jsme se zaradovali a už tu byl jiný, také nezvaný host. Tentokráte přišel s červenou čepičkou, nejdříve opatrně a když viděl, že je u nás všechno dovoleno, hned se uchytil a dnes je všude. Poskakuje na obrazovce, vykukuje z reklamy, každý den klepe na naše dveře. Ovládá reklamu i média. Asi je bohatší než ten náš skromný Ježíšek, jeho čepička je také lépe vidět. Cíl má ale stejný jako kdysi ten Děda Mráz. Tedy zapomenout na české tradice, vyhnat Ježíška z našich srdcí i z domovů, potlačit křesťanské pojetí Vánoc.

České Vánoce a jejich tradice přináší nám radost, ale také zamyšlení a lásku k bližnímu. Už za několik hodin do našich domovů, pravda trochu nesměle, vstoupí Ježíšek, uvítejme ho u našeho stolu. Braňme tradici a poezii českých Vánoc!

„Ježíšku, máš své místo u našeho stolu!

Přemysl Votava