Jde tu o příkoří…

Marek Řezanka

Kde je tupost nevýslovná

tam se s názvy hýbá

Příkladem jít může zrovna

Praha Zdeňka Hřiba

Okamžitě jsou tu plány

(proti Rusku, ví se)

ať náměstí Pod kaštany

zve se U Borise

Naštěstí ne u Jelcina

Němcov ale stačí

Proč nás hloupost obepíná?

Vládnou mozky – ptačí

Proč tak Praze ale vadí

ruská ambasáda?

Z „UeSA“ má bobky v kádi

na kolena padá

Těm ulici nepřepíše

třeba: „U Snowdena“

Přemýšlím teď zcela tiše

u jiného jména

Zavražděn byl Sulejmání

Tak co: „U Kásima“?

Zde je nátlak jednostranný

mnohý z nás ho vnímá

NATO v metru s úctou chválí

o mrtvých jen vůbec

Hřib neměří, řeže, malý

jako dřevorubec

Číně ukazuje svaly

jak Novotný zadek

To, co oba notně pálí

není nepořádek

Hlavně o Rusko se otřít

to tyhle dva „zdobí“

Chovají se jako lotři

plni strašné zloby

Těm, kdo spasili nás, nyní

kde kdo pomník boří

Hnědá v Evropě se činí

Jde tu

o příkoří…