Jan Čižinský, starosta Prahy 7, a „sudetští Němci“
Je-li pan Jan Čižinský opravdu autorem následujících slov: „Měli jsme tu v Praze menšinu židovskou a německou. Ta židovská mluvila částečně německy, částečně česky a nacistické běsnění a potom vyhnání naši čtvrť poškodilo, ztratili jsme část našeho charakteru, ztratili jsme přirozenou dvojjazyčnost, ztratili jsme vzájemné obohacování se,“ řekl. A na závěr svého krátkého projevu podotkl: „Proto velmi vítám takové aktivity, jako je tato, protože naše spolupráce zajišťuje, že sudetští Němci nejsou jen naší minulostí, ale jsou také v naší čtvrti i přítomností a budoucností“, pak se vtírá jedna důležitá otázka.


Zda pan Jan Čižinský, který usiluje o to, aby po příštích volbách se stal předsedou vlády ČR, dá do programového prohlášení 3000 statečných, o němž se nyní mluví, i myšlenky, které pronesl o tzv. sudetských Němcích, že budou, a to nejen v Praze 7, naší minulostí, ale i přítomností a budoucností.


Je zajímavé, že pro novináře je pan Jan Čižinský, pokud jde o jeho vztah k „sudetským Němcům“, čistým listem, přestože byl jedním z organizátorů Smíření Praha 2016, které se konalo v Praze 7. Jeho společníkem při této akci byl pan Daniel Herman, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde. Je zajímavé, že uvedené skutečnosti se nějak na veřejnost nemohou dostat. Proč asi?

J. Kovář